Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Odsetki za długi w podatkach znowu niższe
http://sxc.hu/
Tax Care

Odsetki za długi w podatkach znowu niższe

Oznacza to, że w przypadku długu na kwotę 5 tys. zł roczne odsetki są już o 200 zł niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Odsetki od zaległości podatkowych zależą od stopy lombardowej - zgodnie z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200% stopy lombardowej oraz 2% (ale nie mniej niż 8%). Zgodnie ze środową decyzją RPP, stopa lombardowa zostaje obniżona z 4,5% do 4,25%. W efekcie od 6 czerwca 2013 r. stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 10,5% w skali roku.

Dzisiejsza obniżka stóp procentowych jest już piątą w 2013 r. i siódmą w cyklu obniżek (w 2012 r. RPP dwukrotnie obniżyła stopy pod koniec roku). W efekcie od listopada 2012 r.  odsetki za zwłokę w zapłacie podatków obniżyły się łącznie o 4 pkt proc. (z 14,5%). Oznacza to, że w przypadku długu na kwotę 5 tys. zł roczne odsetki są już 200 zł niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu  (w listopadzie 2012 r. wynosiły 725 zł w skali roku, natomiast w czerwcu – 525 zł w skali roku).

Źródło: wyliczenia Tax Care na podstawie danych NBP

Stopa odsetek od zaległości podatkowych może być obniżona w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości  w ciągu 7 dni, może skorzystać z obniżonej stawki (75% stawki podstawowej, czyli obecnie 7,88%).


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Zainteresuje cię także