Odliczenie zabiegu chirurgicznego w ramach ulgi...
Redakcja
http://sxc.hu/

Odliczenie zabiegu chirurgicznego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

W wyroku z dnia 17 marca 2011r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku, gdy zabieg chirurgiczny jest koniecznym elementem prawidłowego przeprowadzenia rehabilitacji pacjenta, to jego koszt można odliczyć od dochodu.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W myśl jednego z artykułów ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 ustawy o PIT), koszt zabiegu operacyjnego można rozliczyć w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w PIT 2010. Ustawa mówi o wydatkach poniesionych m.in. na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, jak również odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. 

 

Rozpatrywana sprawa dotyczyła podatnika, który uległ wypadkowi samochodowemu. Po spełnieniu koniecznych, wstępnych czynności – zabieg i rehabilitacja – stwierdzono, że pacjent musi dodatkowo poddać się operacji endoprotezo plastyki stawu. Podatnik posiadał niezbędne dokumenty potwierdzające koszty samej endoprotezy oraz koszty przeprowadzenia zabiegu (faktura i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

 

Zdaniem podatnika taki koszt można uznać za wydatki rehabilitacyjne, dlatego zwrócił się do ministra finansów z pytaniem, czy może odliczyć od dochodu poniesione koszty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.

 

Minister finansów uznał, że zabieg jakiemu poddał się pacjent nie może zostać zakwalifikowany jako rehabilitacyjny. W wydanej interpelacji minister określił go jako zabieg operacyjny. 

 

Podatnik zaskarżył interpretację do sądu administracyjnego. Ten przyznał mu rację. NSA również potwierdził stanowisko podatnika. Sąd uznał, że zabieg chirurgiczny nie jest wprawdzie zabiegiem rehabilitacyjnym, ale w takich przypadkach należy kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem. 

 

NSA uzasadnił swoje stanowisko stwierdzeniem, że nie można eliminować z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które umożliwiają wykonywanie jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których jej podjęcie jest w ogóle niemożliwe. 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna - odliczenie zakupu i zabiegu wszczepienia protezy