Odliczenie składek ZUS 2020 – sprawdź, co powinieneś...
http//:sxc.hu/
Podatnik.info

Odliczenie składek ZUS 2020 – sprawdź, co powinieneś wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Odliczenia składek ZUS 2020

 

Prawo podatkowe w Polsce przewiduje możliwość skorzystania z różnych preferencji. Aby można było uwzględnić je w deklaracji podatkowej, należy spełniać zazwyczaj pewne warunki. Jedną z najbardziej popularnych i ogólnodostępnych preferencji są odliczenia składek ZUS 2020. Dzięki temu możesz z łatwością obniżyć wartość zobowiązania, które musisz przekazać na konto urzędu skarbowego. Odliczenia składek ZUS 2020 oraz wprowadzenie innych ulg może doprowadzić do sytuacji, kiedy po rozliczeniu podatku na Twoje konto wpłyną dodatkowe pieniądze.

odliczanie składek zus 2020

Ile maksymalnie mogą wynosić odliczenia składek ZUS 2020? Prawdziwe są dwie prawidłowości. Jedna z nich to: im wyższa kwota składek, tym większa preferencja Ci przysługuje. Druga zasada dotyczy limitu maksymalnej wartości składki zdrowotnej, którą można odliczyć od wysokości podatku. Kwota ta nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru. Jak wykonać odliczenie składek ZUS 2020? Komu przysługuje? Odpowiedź znajdziesz w poniższych akapitach.

 

Jakie składki można odliczyć od podatku?

 

Jedno z najważniejszych pytań, które może się pojawić, brzmi: jakie składki można odliczyć od podatku? Odpowiedź będzie niezbędna do prawidłowego rozliczenia swoich zobowiązań względem urzędu skarbowego. Podatnik ma prawo do pomniejszenia należnego podatku dochodowego o kwoty odprowadzone na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne – czyli: składki rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dodatkowo podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, czyli Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

odliczanie składki zdrowotnej 2020

To, jak wysokie odliczenia składek ZUS 2020 przysługują podatnikowi, zależy od rodzaju opłacanych składek ZUS oraz formy opodatkowania, a tym samym sposobu uwzględnienia preferencji. Podatnicy mają prawo do zmniejszenia wysokości dochodu, podatku lub zaliczenia składek do kosztów uzyskania przychodów. Co ważne, limity dotyczące maksymalnej kwoty możliwej do odliczenia dotyczą wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Odliczenie składki zdrowotnej – kto może?

 

Jak wspomnieliśmy powyżej, jedną z preferencji jest odliczenie składki zdrowotnej. Kto może z niej skorzystać? W 2020 roku pojawiły się zmiany, które umożliwiły obniżenie podatku za pomocą tej preferencji również przedsiębiorcom. Dotyczy również składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że odliczenie przysługuje zarówno osobom fizycznym rozliczającym się na zasadach ogólnych, jak i przedsiębiorcom korzystającym z innych form opodatkowania.

Wśród nich pojawiają się podatnicy składający i obliczający stawkę podatku według: jednolitej stawki 19% ­– podatek liniowy, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. W każdym z tych przypadków obowiązuje maksymalny limit 7,75% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tę preferencję można uwzględnić w następujących deklaracjach:

  • PIT-37 – formularz składany przez pracowników, zleceniobiorców, po prostu podatników podlegających rozliczeniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
  • PIT-36 – deklaracja składana przez osoby rozliczające się według skali podatkowej, ale część dochodów pochodzi w ich przypadku z działalności gospodarczej.
  • PIT-36L – formularz przeznaczony dla osób rozliczających się podatkiem liniowym.
  • PIT-28 – deklaracja obejmuje przychody rozliczane według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

odliczanie składki zdrowotnej od podatku 2020

Wśród podatników pojawia się również pytanie, czy emeryt może odliczyć składkę zdrowotną. Odpowiedź brzmi: tak. Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS mają szansę na odliczenie podatku w deklaracji PIT-37. W tym przypadku składkę zdrowotną pobiera sam ZUS. Jeżeli emeryt ma dodatkowe środki finansowe z tytułu działalności gospodarczej, wówczas musi złożyć deklarację PIT-36.

 

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku – przykład

 

Na jakich zasadach przebiega odliczenie składki zdrowotnej od podatku? Przykład pomoże zobrazować obowiązujące przepisy. Wyobraźmy sobie sytuację: podatnik przez cały rok podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnik pobierał od jego dochodów najniższą kwotę składek ZUS, czyli 992,30 zł w 2020 roku. Jak w takiej sytuacji obliczyć i odliczyć składki zdrowotne od podatku?

Jedną z najważniejszych zasad obowiązujących odliczenia składek ZUS 2020 jest możliwość wzięcia pod uwagę wyłącznie realnie opłaconych zobowiązań, a nie prognozowanych. Dlatego też w styczniu 2020 roku wysokość składki była niższa i wynosiła 904,60 zł. Dlatego też pierwszym krokiem do obliczenia właściwej wartości odliczenia jest: zsumowanie wszystkich składek opłaconych w danym roku podatkowym.

Następnie należy podzielić otrzymaną kwotę przez 9% (wysokość składki miesięcznej obliczonej na podstawie wymiaru) pomnożone z 7,75% (maksymalna wartość odliczenia). W efekcie otrzymasz kwotę odliczenia składki zdrowotnej.

 

Podsumowanie: Odliczenia składek ZUS 2020

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące odliczenia składek ZUS 2020.

  • Istnieje możliwość skorzystania z odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, a także Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
  • Taką możliwość otrzymują podatnicy rozliczający się na ogólnych zasadach według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
  • Wysokość składek zdrowotnych nie może przekraczać 7,75% podstawy wymiaru.
  • Prawo do skorzystania z tego odliczenia mają również emeryci.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!