Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Od 1 września niepełnosprawni otrzymają wyższe dopłaty...
http://sxc.hu/

Od 1 września niepełnosprawni otrzymają wyższe dopłaty do pensji

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Zdaniem Pracodawców RP wpłynie to pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy.

Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów od 1 września br. dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie – jak do tej pory – z roku 2009.

Wyższe dofinansowania dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Oznacza to, że w przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł – na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł – na osobę z umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł – na osobę z lekkim stopniem. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pracodawca przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy niepełnosprawnego lub na jego adres zamieszkania.

Poprzednie reformy doprowadziły do redukcji zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Poprzednie nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprowadziły niestety do spadku zatrudnienia w tej grupie – Pracodawcy RP ostrzegali o tym już na etapie prac legislacyjnych. Ograniczenie dopłat i podniesienie wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowały, że ZPChr systematycznie rezygnowały z takiej działalności. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu – już tylko 1686. Co ważne, zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPChr, lecz także na otwartym rynku – w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec kwartału – już 2 tys. mniej.

Zdaniem Pracodawców RP odmrożenie podstawy dofinansowania może ograniczyć negatywne skutki poprzednich modyfikacji ustawy. W naszej ocenie to najwyższy czas na wprowadzenie zmian w zakresie ułatwień zatrudniania osób niepełnosprawnych, w przeciwnym bowiem razie ich sytuacja na rynku pracy okaże się dramatyczna.

Surowe sankcje dla pracodawców łamiących przepisy

Trzeba również dodać, że nowe przepisy zwiększają uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON oraz nakładają na pracodawców dodatkowe sankcje pieniężne – przykładowo za nieskładanie deklaracji lub informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W opinii Pracodawców RP te zapisy mogą stworzyć niepotrzebną barierę w uzyskiwaniu pomocy na osoby niepełnosprawne. Są także wyrazem pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony chce zachęcić pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, a z drugiej – trzyma nad nimi bat w postaci określonych sankcji.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments