Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Obrót wierzytelnościami opodatkowany VAT czy PCC?
http://sxc.hu/

Obrót wierzytelnościami opodatkowany VAT czy PCC?

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 27 października 2011r. długo oczekiwane orzeczenie w sprawie dotyczącej obrotu wierzytelnościami, GFKL Financial Services AG (C-93/10).

Ściąganie długów i factoring obciążone VAT

Zgodnie z Dyrektywą 112, a wcześniej VI Dyrektywą, usługi finansowe są co do zasady zwolnione z opodatkowania VAT, nie dotyczy to jednak ściągania długów i factoringu. Pojawiły się w związku z tym - także w Polsce - wątpliwości, jak na gruncie podatku VAT należy traktować obrót wierzytelnościami.

Polskie organy podatkowe stawały często na stanowisku, że usługi polegające na nabyciu wierzytelności w celu windykacji powinny być opodatkowane VAT jako usługi ściągania długów. Podnoszone były jednak argumenty za uznaniem, że takie nabycia są zwolnione z VAT jako usługi mające na celu finansowanie zbywcy wierzytelności, niezależnie od późniejszej windykacji.

Wartość nominalna a sprzedaż wierzytelności

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął ten spór zgodnie z opinią rzecznika generalnego, jednak wbrew wcześniejszym oczekiwaniom. W stanie faktycznym sprawy C-93/10 Trybunał przesądził, że różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży nie stanowi wynagrodzenia za tego rodzaju usługę, lecz odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży, która jest uzależniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników. W konsekwencji, taka sprzedaż wierzytelności nie jest odpłatną usługą opodatkowaną VAT.

PCC zamiast VAT

Niezwykle istotne dla polskich podatników są jednak skutki dzisiejszego wyroku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opodatkowaniu PCC podlegają co do zasady m. in. umowy sprzedaży praw majątkowych, z wyłączeniem jednak sytuacji, w których przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z VAT. Uznanie, że nabycie portfela wierzytelności za cenę poniżej nominalnej, odzwierciedlającą jego rzeczywistą wartość, nie jest usługą w rozumieniu Dyrektywy VAT oznacza, że takie nabycia mogą być opodatkowane PCC.

Monitoring przeszłych transakcji

Ma to niebagatelne znaczenie dla transakcji już dokonanych. Podatnicy powinni zweryfikować, czy poprawnie rozliczali VAT i PCC w przeszłości. W tym calu należy rozważyć czy stany faktyczne transakcji obrotu wierzytelnościami przeprowadzonych w latach przeszłych pozwalają na zastosowanie do nich wniosków płynących z dzisiejszego orzeczenia Trybunału.

Podobnie, orzeczenie będzie kluczowe przy określaniu jak najkorzystniej przeprowadzać transakcje nabycia wierzytelności w przyszłości.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Zainteresuje cię także