Nowe wzory formularzy NIP w 2016 roku
http://sxc.hu/
Skarbiec

Nowe wzory formularzy NIP w 2016 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nowe zaświadczenia


W 2016 roku pojawią się także trzy nowe zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe, które będą mogły być dostarczane w formie elektronicznej z uwierzytelnionym podpisem elektronicznym.  Pierwszym, będzie zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki. Drugim, będzie zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym. Trzecie, nowe zaświadczenie, będzie dot. wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Akcyza od paliwa rolniczego do zwrotu dla podatnika


Kolejną nowością, którą przyniesie nam 2016 rok jest zmiana wysokości stawki zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego, która będzie wynosić 1 złoty za 1 litr oleju napędowego – wzrost o 5 groszy w stosunku do roku 2015. Limit zwrotu natomiast wyniesie 86 złotych na 1 ha. Aby ubiegać się o zwrot podatku, producenci rolni za każde pół roku powinni składać odpowiednie wnioski do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Do wniosków będzie należało dołączyć wszystkie faktury potwierdzające wydatek bądź załączyć ich kopie.

Kwota wolna od podatku


Projekt ustawy o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożony przez Prezydenta zakłada, że wyższa kwota wolna od podatku miałaby obowiązywać już od początku 2016 roku. Obecnie wynosi ona 3091 zł, a po zmianach proponowanych w projekcie przez Prezydenta, kwota ta ma wynieść 8000 złotych. Jest to równoznaczne z tym, że zamiast rocznego odliczenia od podatku kwoty 556,02 zł po wejściu w życie nowych przepisów należałoby odejmować 1140 złotych. Pierwsze czytanie nowej ustawy w Sejmie odbyło się na początku grudnia ubiegłego roku. Jednakże na dzień dzisiejszy wysokość kwoty wolnej od podatku wciąż stoi pod znakiem zapytania.

 

 

Większy podatek od odpraw


Od 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której założeniem jest obciążenie 70-cio proc. podatkiem dochodowym wysokich odpraw oraz odszkodowań członków zarządów spółek Skarbu Państwa. Podatkowi będą również podlegać zarówno przychody z tytułu odszkodowania za złamanie zakazu konkurencji, jak i odprawy z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. Podstawą opodatkowania będzie kwota nadwyżki od odszkodowania, które przekroczy sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Od kwoty nadwyżki obowiązywał 70-cio proc. podatek. W analogiczny sposób wyliczać się będzie odprawy. W przypadku odpraw jednak, opodatkowaniu będzie podlegać kwota, która przekroczy wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Spółki prywatne nie zostały objęte tą ustawą.

Skarbiec Corporate Services Sp. z o.o.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!