Nowe prawo dla przedsiębiorców może przynieść...
http://sxc.hu/
Tax Care

Nowe prawo dla przedsiębiorców może przynieść korzyści innym podmiotom

Na przykład te, które trafią np. do Kodeksu postępowania administracyjnego.


Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że założenia do Prawa o działalności gospodarczej – która ma być podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców – zostały skierowane pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Założenia są już po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych. I jak wynika z dokumentów, opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przyjęcie zapisów korzystnych dla przedsiębiorców może mieć pozytywny wpływ także osób, które nie prowadzą firm.


Nowe zasady nie tylko dla prowadzących firmy


W projekcie założeń Prawa do działalności gospodarczej resort gospodarki zapisał zestaw zasad, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy, ale przede wszystkim urzędnicy w stosunku do przedsiębiorców. Wśród nich jest znana z proponowanej przez Kancelarię Prezydenta w nowelizacji „starej” Ordynacji podatkowej zasada interpretowania niejasnych przepisów na korzyść podatnika, ale także inne – na przykład zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozsądnych terminów (nakazująca załatwianie spraw w możliwie szybkim terminie), a także nakaz przedstawiania projektu decyzji administracyjnej.


W zestawieniu uwag, zgłoszonych w trakcie konsultacji międzyresortowych, w kilku przypadkach resorty i urzędy zwracały uwagę, że wprowadzenie tych zasad wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców spowoduje, że inne podmioty będą gorzej traktowane. A to z kolei wiązałoby się z naruszeniem konstytucji, która nakazuje równe traktowanie wszystkich.


Zwróciło na to uwagę m.in. Rządowe Centrum Legislacji, które zasugerowało możliwość rozszerzenia tych zasad na wszystkie podmioty, a więc i na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.


Resort gospodarki odpowiedział, że niektóre z tych zasad zostaną także przeniesione do Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że będą one stosowane do wszystkich postępowań administracyjnych – czyli również tych dotyczących ogółu obywateli, a nie wyłącznie do tych prowadzonych na wniosek czy w sprawie przedsiębiorcy.


Poza tym MG zaproponowało rodzaj bezpiecznika – mianowicie zapis, wg którego stosowanie zasad korzystnych dla przedsiębiorców nie może naruszać praw i wolności innych podmiotów.


Zmiany w Ordynacji podatkowej też korzystne dla wszystkich


Taka sama sytuacja – że zmiana przygotowana z myślą o przedsiębiorcach zwiększy ochronę także osób fizycznych – ma miejsce w przypadku projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Chodzi np. o zaproponowany przez Kancelarię Prezydenta projekt wpisania do obecnie obowiązujących przepisów zasady rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.


Prezydent Bronisław Komorowski nie ukrywał, że zgłasza ten projekt z myślą o przedsiębiorcach. Jednak faktycznie będzie on dotyczyć wszystkich podatników, czyli osoby fizyczne. Fiskus – w razie problemów z interpretacją przepisów – będzie je musiał rozstrzygać na korzyść każdego podatnika.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także