Nowatorska forma zdawania egzaminów prawniczych - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Nowatorska forma zdawania egzaminów prawniczych
Redakcja
http://sxc.hu/

Nowatorska forma zdawania egzaminów prawniczych

Podziel się tym artykułem:   

W tym roku po raz pierwszy osoby zdające egzamin prawniczy mogły zrobić to przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zmiany te wynikają z decyzji Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, która jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez aplikantów i samorządy prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Egzamin adwokacki zaplanowano na 4 dni. Przystąpiło do niego 1 418 osób, które pierwszego dnia, tj. 14 czerwca 2011 r. odpowiadało na 100 pytań testowych w ciągu wyznaczonego czasu - 100 minut. Pozostałe trzy dni, przeznaczono na rozwiązywanie zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego. Egzaminy zakończyły się 17 czerwca 2011 r.

 

Aby umożliwić zdającym korzystanie ze sprzętu komputerowego, należało dokonać nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów adwokackiego oraz radcowskiego. Prace nad stworzeniem specjalnej, przeznaczonej na potrzeby egzaminów, aplikacji trwały kilka miesięcy. Wersja testowa programu była dostępna od marca 2011 r. na stronie www.ms.gov.pl. Nie tylko zdający, ale wszyscy zainteresowani, mogli ją pobrać i zgłaszać ewentualne uwagi oraz pytania odnośnie jej funkcjonowania. 

 

W tym samym dniu (14 czerwca 2011 r.) odbył się również egzamin radcowski. Przystąpiło do niego 3 131 osób, dwukrotnie więcej, niż do egzaminu adwokackiego. Nad prawidłowością przebiegu egzaminów radcowskich czuwało 51 komisji.

 

W sumie, ponad 4 tys. osób zgłosiło oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu komputera. Warto wspomnieć, że w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, egzaminy takie można przeprowadzać jedynie w tradycyjnej, papierowej formie – odręcznie.

 

Decyzję o wdrożeniu nowatorskiego sposobu zdawania egzaminów prawniczych poprzedziły długie i staranne dyskusje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozpatrywano głównie ryzyka i zagrożenia związane z przedsięwzięciem.

Podziel się tym artykułem: