Niższy VAT na przyłącza gazowe - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 55 głosów
15%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

34 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

13 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Niższy VAT na przyłącza gazowe
Redakcja
http://sxc.hu/

Niższy VAT na przyłącza gazowe

Podziel się tym artykułem:   

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w kwestii stosowania obniżonej stawki VAT dla usług budowlano-montażowych, w tym przyłączy gazowych.

Sprawa została rozpatrzona po zapytaniu przedsiębiorców o stawkę VAT, którą mają stosować przy podłączaniu przyłącza gazowego do budynku. WSA we Wrocławiu orzekł, iż na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy o VAT i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28.07.2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT 7% stawka podatku ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.


W uzasadnieniu przywołano również treść § 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.04.2004 r. w sprawie szczególnych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci, zgodnie z którym za przyłącze gazowe należy rozumieć odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniami włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

 

Ostateczna konkluzja precyzuje, iż wyposażenie, które nie znajduje się w obiekcie mieszkalnym, ale ma znaczący wpływ na jego funkcjonowanie, jest częścią tego budynku mieszkalnego. Konsekwencją tego jest możliwość opodatkowania go stawką 7%.

Podziel się tym artykułem: