Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Niższy VAT na przyłącza gazowe
http://sxc.hu/

Niższy VAT na przyłącza gazowe

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w kwestii stosowania obniżonej stawki VAT dla usług budowlano-montażowych, w tym przyłączy gazowych.

Sprawa została rozpatrzona po zapytaniu przedsiębiorców o stawkę VAT, którą mają stosować przy podłączaniu przyłącza gazowego do budynku. WSA we Wrocławiu orzekł, iż na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy o VAT i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28.07.2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT 7% stawka podatku ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.


W uzasadnieniu przywołano również treść § 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.04.2004 r. w sprawie szczególnych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci, zgodnie z którym za przyłącze gazowe należy rozumieć odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniami włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

 

Ostateczna konkluzja precyzuje, iż wyposażenie, które nie znajduje się w obiekcie mieszkalnym, ale ma znaczący wpływ na jego funkcjonowanie, jest częścią tego budynku mieszkalnego. Konsekwencją tego jest możliwość opodatkowania go stawką 7%.

Loading Comments