Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
sondaż 208 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

122 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Niższy podatek przy zakupie klimatyzacji
KS
sxc.hu
Tax Care

Niższy podatek przy zakupie klimatyzacji

Podziel się tym artykułem:   

Wydatki związane z używaniem klimatyzacji - zakup klimatyzatora, jego późniejszy serwis, a także instalacja urządzenia - mogą obniżyć zobowiązanie podatkowe. 

Zakup, montaż, koszty użytkowania oraz okresowej konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego –  o ile pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności gospodarczej - będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie,  przedsiębiorca będzie mógł o ich wartość obniżyć podstawę do opodatkowania.

Dwa sposoby amortyzacji

Taki wydatek będzie mógł być rozliczony w kosztach podatkowych od razu, jeśli jego wartość nie przekroczy 3 500 zł – w takiej sytuacji bowiem przedsiębiorca nie musi zaliczać danej rzeczy w poczet środków trwałych. Tzw. mali podatnicy i przedsiębiorcy rozpoczynający działalność będą mogli dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do użytkowania lub w miesiącu następnym. W pozostałych przypadkach poniesiony na klimatyzację wydatek przedsiębiorca będzie musiał rozliczać stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne. Są dwa sposoby amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych.

System klimatyzacyjny może zostać ulepszony

Klimatyzator może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych jako odrębny składnik majątku firmy. W takim wypadku zostanie zakwalifikowany do grupy 653 Klasyfikacji Środków Trwałych, dla której, stosując metodę liniową, przewidziana jest 10-proc. stawka amortyzacji.

Nabycie na potrzeby prowadzonej działalności urządzenia klimatyzacyjnego może także powodować zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane. Najczęściej chodzi tu o całe systemy klimatyzacyjne o znacznej wartości, montowane w budynkach używanych w ramach prowadzonej działalności. Nie stanowiąc odrębnych środków trwałych, wszystkie elementy systemu zostaną potraktowane jako ulepszenie budynku, w którym system zostanie zamontowany, co, poprzez zwiększenie wartości początkowej budynku, spowoduje zwiększenie kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych według stawki amortyzacji właściwej dla tego budynku.

O ulepszeniu można mówić jedynie wtedy, gdy w dany składnik majątku trwałego przedsiębiorca inwestuje kwotę przekraczającą w roku podatkowym 3 500 zł, a wydatek ten powoduje wzrost wartości użytkowej środka w stosunku do jego wartości z dnia, w którym został przyjęty do użytkowania, tj. wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wartość użytkową można zmierzyć zdolnością wytwórczą i okresem używania ulepszonego składnika, kosztami jego eksploatacji, a także jakością wytwarzanych przez niego produktów.


Katarzyna Miazek, Tax Care

Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl