Niższy podatek od czynności cywilnoprawnych w pożyczkach...
pixabay.com
mf.gov.pl

Niższy podatek od czynności cywilnoprawnych w pożyczkach od 2019 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Dokładne rodzaje czynności podlegających temu podatkowi, wskazania, na kim ciąży konieczność jego zapłaty oraz stawki i wykluczenia reguluje Ustawa z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ostatnio wprowadzono jednak jej nowelizację, która ma wejść w życie od 1 lipca 2019 roku. Zmienia ona przede wszystkim stawkę i sposób rozliczenia podatku od pożyczek pieniężnych.

 
Jakie czynności podlegają pod podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z przepisami, czynności, które podlegają konieczności opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych to:

- umowa sprzedaży – wówczas obowiązek podatkowy leży po stronie kupującego,

- umowa zamiany – podatek płacą strony czynności,  

- umowa pożyczki (pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku) - podatek płaci osoba biorąca pożyczkę,

- umowa depozytu nieprawidłowego – płaci przechowawca,

- umowa darowizny – podatek musi zapłacić obdarowany,

- umowa o dział spadku i umowa o zniesienie współwłasności – podatek ciąży na osobie nabywającej rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub współwłasności,

- umowa (akt założycielski) spółki – podatek płacą wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka,

- umowa ustanowienia hipoteki – płaci osoba składająca oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki,

- ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności – płaci użytkownik lub osoba nabywająca prawo służebności,

- umowa dożywocia – podatek musi zapłacić nabywca własności nieruchomości.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych – aktualne stawki i zmiany

Stawki podatku różnią się w zależności od wykonywanej czynności cywilnoprawnej i wynoszą:

- 0,1% - umowa hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - wyliczane od kwoty zabezpieczonej wierzytelności; w przypadku zabezpieczania wierzytelności o wysokości nieustalone podatek wynosi 19 zł;

- 0,5% - umowa spółki;

- 1% - umowa sprzedaży innych praw majątkowych; umowa przeniesienia własności innych praw majątkowych; umowa odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności;

- 2% - umowa depozytu nieprawidłowego; umowa sprzedaży (poza umową sprzedaży innych praw majątkowych); umowy zamiany, darowizny, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności (poza umową przeniesienia własności innych praw majątkowych);

- 20% - czynności nieujawnione.

Dotychczas umowy pożyczki i nieprawidłowych depozytów obarczone były stawką 2%, jednak od 1 lipca 2019 roku stawka ta ma spaść do 0,5%. Co to oznacza w praktyce? Pożyczkobiorcy, którzy nawiązują umowy pożyczek z rodziną lub znajomymi na kwoty przekraczające możliwość zwolnienia z opodatkowania zapłacą mniej.

Należy pamiętać, że zaciąganie pożyczek od przedsiębiorstw, które zajmują się tylko taką działalnością, a które są płatnikami VAT lub podlegają zwolnieniu z VAT, nie jest obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  

Jak złożyć deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji i opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to jedynie przypadków, gdy podatek pobiera płatnik.

Deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych składa się na gotowym, aktualnym druku PCC-3. Można tego dokonać za pośrednictwem poczty, przekazując podpisany druk listem poleconym, lub w szybszy i wygodniejszy sposób – przez internet. Potwierdzeniem jego nadania będzie wówczas UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), podobnie jak w przypadku deklaracji PIT. Możliwość złożenia deklaracji PCC-3 przez internet w uproszczonej formie (bez e-podpisu) mają wyłącznie osoby fizyczne. Pozostałe podmioty muszą podpisać deklarację bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 Dzięki nowym przepisom wypełnienie deklaracji PCC stanie się prostsze dla pożyczkobiorców, którzy zaciągają wiele pożyczek od różnych osób. Będą oni mogli skorzystać z deklaracji zbiorczej, a nie, jak dotąd, składać informacje o każdej pożyczce na osobnym formularzu. 

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wspólne rozliczenie z dzieckiem