NIP a faktura od osoby fizycznej
http://sxc.hu/
Podatnik.info

NIP a faktura od osoby fizycznej

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) określa zasady, które rządzą wystawianiem faktur. W myśl tych przepisów podatnicy podatku VAT, którzy dokonują sprzedaży innym podatnikom podatku od towarów i usług, są zobowiązani wystawić fakturę.

Nie ma tego obowiązku, jeżeli nabywca jest osobą fizyczną. Jednak w takim przypadku klient może zażądać wystawienia takiego dokumentu i wtedy sprzedający fakturę wystawić musi. W przypadku faktury dla osoby fizycznej nie ma jednak zastosowania przepis z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) , który mówi, że na fakturze musi znaleźć się NIP sprzedawcy i nabywcy. Jeśli nabywca jest osobą fizyczną, jego NIP można w dokumencie pominąć. Na fakturze muszą się jednak znaleźć imiona i nazwiska bądź nazwy nabywcy i sprzedawcy, numer NIP sprzedawcy oraz numer faktury. Dokument musi być ponadto opatrzony napisem „Faktura VAT”.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.)

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także