Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

NIP a faktura od osoby fizycznej
http://sxc.hu/
Podatnik.info

NIP a faktura od osoby fizycznej

Jeżeli klient zażąda, VAT-owiec ma obowiązek wystawić mu fakturę. 

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) określa zasady, które rządzą wystawianiem faktur. W myśl tych przepisów podatnicy podatku VAT, którzy dokonują sprzedaży innym podatnikom podatku od towarów i usług, są zobowiązani wystawić fakturę.

Nie ma tego obowiązku, jeżeli nabywca jest osobą fizyczną. Jednak w takim przypadku klient może zażądać wystawienia takiego dokumentu i wtedy sprzedający fakturę wystawić musi. W przypadku faktury dla osoby fizycznej nie ma jednak zastosowania przepis z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) , który mówi, że na fakturze musi znaleźć się NIP sprzedawcy i nabywcy. Jeśli nabywca jest osobą fizyczną, jego NIP można w dokumencie pominąć. Na fakturze muszą się jednak znaleźć imiona i nazwiska bądź nazwy nabywcy i sprzedawcy, numer NIP sprzedawcy oraz numer faktury. Dokument musi być ponadto opatrzony napisem „Faktura VAT”.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.)

Loading Comments