Nieufni, ale coraz bardziej zadowoleni
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Nieufni, ale coraz bardziej zadowoleni

Wyniki badania Europejskiego Sondażu Społecznego wskazują jednak, że jesteśmy narodem coraz bardziej zadowolonym z naszego życia, choć w tej materii daleko nam jeszcze do Skandynawów.

Europejski Sondaż Społeczny – ang. European Social Survey (EES) to prowadzone w cyklach dwuletnich od 2002 roku badanie, które w Polsce organizowane jest przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wyniki najnowszej 6 Rundy (ESS R6) badania – edycja 2.0, zrealizowanego na przełomie 2012/2013 roku, przedstawiono w maju br. Standardowo zaprezentowano w nich postawy Europejczyków wobec kluczowych problemów i zagadnień życia społecznego.

Ograniczone zaufanie

Wyniki badania EES R6 wskazują, że największe zaufanie do systemu prawnego posiadają Duńczycy – 7,13 w skali dziesięciopunktowej. W przypadku Polski wskaźnik ten to zaledwie 3,66. Co ciekawe jednak, w stosunku do poprzedniego badania (R5-2010), wzrósł w Polsce odsetek osób deklarujących całkowity brak zaufania (z 6,32% do 11,22%) i całkowite zaufanie do systemu prawnego (z 0,83% na 1,13%).

Zastanawiającym jest także całkowity brak zaufania do polskiego parlamentu (18,72% respondentów) konfrontowany ze znacznie niższym odsetkiem Polaków deklarujących całkowity brak zaufania do Parlamentu Europejskiego – 9,67%. Brak zaufania do Sejmu i Senatu jest zapewne podyktowany skrajnie niskim poziomem zaufania, jakim darzymy samych polityków. W skali dziesięciopunktowej jest to zaledwie poziom 2,21, podczas gdy w w/w Danii wskaźnik ten osiąga wartość 7,95. Są jednak w Europie nacje, w których z zaufaniem do polityków jest jeszcze gorzej, np. Portugalczycy – 1,8 czy Bułgarzy 1,73. Mimo wszystko odsetek Polaków wykazujących całkowity brak zaufania do polityków (25,88%, całkowite zaufanie jedynie 0,27%) jest niższy niż odsetek osób całkowicie nieufających partiom politycznym – 26,35%. Wartość ta jest wprawdzie niższa od wskazań badania roku 2004 i 2006, jednak przewyższa wartości notowane dla 2008 roku - 23,74% oraz 2010 roku – 21,62%.

Znacznie bardziej ufamy za to policji. Wskaźnik odsetek osób deklarujących całkowite zaufanie do jej pracy wzrosło w perspektywie dwuletniej z 2,57% do 4,06%. W skali dziesięciopunktowej policja otrzymała notę 5,25, co jest wynikiem dobrym, jednak znacznie niższym, niż np. w Finlandii, gdzie wynosi on 8,05.

Rosnące zadowolenie

Wyniki badania EES R6 pokazują także, że wzrasta faktor indywidualnego poczucia zadowolenia z życia. W skali od 0 do 10 wynosił on odpowiednio: 5,85 – dla 2002 roku, 6,69 – dla 2006 roku, 6,87 – dla 2008 roku oraz 7,12 w ostatniej edycji badania. Plasuje to Polskę w kręgu państw o średniej wysokości wskaźnika indywidualnego zadowolenia z życia. Najwyższe noty uzyskała w tym przypadku Dania (8,57), Finlandia (8,11) czy Szwajcaria (8,19) oraz Norwegia (8,14), podczas gdy najniższe wyniki notowano w Bułgarii (4,42) oraz Portugalii (5,99).

W przypadku Polski widoczna jest jednak wyraźna tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o odsetek osób deklarujących zadowolenie z życia, czyli respondentów, którzy w skali od 0 do 10 określili poziom swojego zadowolenia na 6 lub wyżej. Wskaźnik ten wzrósł na przestrzeni dekady o ponad 10%, tj. z 54,8% respondentów w roku 2002, do poziomu 75,9% notowanego na przełomie lat 2012/2013. Nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeni 2 lat między ostatnimi dwoma badaniami ESS zmalał wskaźnik zadowolenia Polaków ze stanu gospodarki, działania rządu, jakości edukacji i służby zdrowia.


Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także