Nieufni, ale coraz bardziej zadowoleni
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Nieufni, ale coraz bardziej zadowoleni

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wyniki badania Europejskiego Sondażu Społecznego wskazują jednak, że jesteśmy narodem coraz bardziej zadowolonym z naszego życia, choć w tej materii daleko nam jeszcze do Skandynawów.

Europejski Sondaż Społeczny – ang. European Social Survey (EES) to prowadzone w cyklach dwuletnich od 2002 roku badanie, które w Polsce organizowane jest przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wyniki najnowszej 6 Rundy (ESS R6) badania – edycja 2.0, zrealizowanego na przełomie 2012/2013 roku, przedstawiono w maju br. Standardowo zaprezentowano w nich postawy Europejczyków wobec kluczowych problemów i zagadnień życia społecznego.

Ograniczone zaufanie

Wyniki badania EES R6 wskazują, że największe zaufanie do systemu prawnego posiadają Duńczycy – 7,13 w skali dziesięciopunktowej. W przypadku Polski wskaźnik ten to zaledwie 3,66. Co ciekawe jednak, w stosunku do poprzedniego badania (R5-2010), wzrósł w Polsce odsetek osób deklarujących całkowity brak zaufania (z 6,32% do 11,22%) i całkowite zaufanie do systemu prawnego (z 0,83% na 1,13%).

Zastanawiającym jest także całkowity brak zaufania do polskiego parlamentu (18,72% respondentów) konfrontowany ze znacznie niższym odsetkiem Polaków deklarujących całkowity brak zaufania do Parlamentu Europejskiego – 9,67%. Brak zaufania do Sejmu i Senatu jest zapewne podyktowany skrajnie niskim poziomem zaufania, jakim darzymy samych polityków. W skali dziesięciopunktowej jest to zaledwie poziom 2,21, podczas gdy w w/w Danii wskaźnik ten osiąga wartość 7,95. Są jednak w Europie nacje, w których z zaufaniem do polityków jest jeszcze gorzej, np. Portugalczycy – 1,8 czy Bułgarzy 1,73. Mimo wszystko odsetek Polaków wykazujących całkowity brak zaufania do polityków (25,88%, całkowite zaufanie jedynie 0,27%) jest niższy niż odsetek osób całkowicie nieufających partiom politycznym – 26,35%. Wartość ta jest wprawdzie niższa od wskazań badania roku 2004 i 2006, jednak przewyższa wartości notowane dla 2008 roku - 23,74% oraz 2010 roku – 21,62%.

Znacznie bardziej ufamy za to policji. Wskaźnik odsetek osób deklarujących całkowite zaufanie do jej pracy wzrosło w perspektywie dwuletniej z 2,57% do 4,06%. W skali dziesięciopunktowej policja otrzymała notę 5,25, co jest wynikiem dobrym, jednak znacznie niższym, niż np. w Finlandii, gdzie wynosi on 8,05.

Rosnące zadowolenie

Wyniki badania EES R6 pokazują także, że wzrasta faktor indywidualnego poczucia zadowolenia z życia. W skali od 0 do 10 wynosił on odpowiednio: 5,85 – dla 2002 roku, 6,69 – dla 2006 roku, 6,87 – dla 2008 roku oraz 7,12 w ostatniej edycji badania. Plasuje to Polskę w kręgu państw o średniej wysokości wskaźnika indywidualnego zadowolenia z życia. Najwyższe noty uzyskała w tym przypadku Dania (8,57), Finlandia (8,11) czy Szwajcaria (8,19) oraz Norwegia (8,14), podczas gdy najniższe wyniki notowano w Bułgarii (4,42) oraz Portugalii (5,99).

W przypadku Polski widoczna jest jednak wyraźna tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o odsetek osób deklarujących zadowolenie z życia, czyli respondentów, którzy w skali od 0 do 10 określili poziom swojego zadowolenia na 6 lub wyżej. Wskaźnik ten wzrósł na przestrzeni dekady o ponad 10%, tj. z 54,8% respondentów w roku 2002, do poziomu 75,9% notowanego na przełomie lat 2012/2013. Nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeni 2 lat między ostatnimi dwoma badaniami ESS zmalał wskaźnik zadowolenia Polaków ze stanu gospodarki, działania rządu, jakości edukacji i służby zdrowia.


Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Państwo chce zarobić w tym roku na mandatach 680 mln zł! A ile w przyszłym?