Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nierealne założenia rządu w kwestii spadku bezrobocia
http://sxc.hu/

Nierealne założenia rządu w kwestii spadku bezrobocia

Zdaniem Pracodawców RP z opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące bezrobocia w październiku (11,8 proc.) poddają w wątpliwość możliwość osiągnięcia założonego w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. poziomu 10,9 proc.

Dodatkowe koszty pracodawców

- Ustabilizowanie się bezrobocia na poziomie ok. 11,8 proc. powinno skłonić rząd do natychmiastowego podjęcia działań w celu skłonienia pracodawców do zwiększania zatrudnienia. Tymczasem, wobec spodziewanego spowolnienia gospodarczego, rząd planuje zwiększenie kosztów pracy poprzez podniesienie składki rentowej po stronie pracodawcy, co w skali całego kraju ma kosztować przedsiębiorców ok. 5 mld zł. - mówi ekspert gospodarczy Pracodawców RP Olga Dzilińska. W rezultacie firmy podejmując decyzję o zatrudnieniu będą musiały uwzględnić zwiększone koszty i wynikający ze sztywnego prawa pracy brak możliwości szybkiej reakcji na ewentualne problemy związane z sytuacją makroekonomiczną. - Trudno spodziewać się, by w takiej sytuacji bezrobocie samorzutnie spadło o założone przez rząd 0,9 proc. w ciągu zaledwie dwóch miesięcy - dodaje Dzilińska.

Obcięcie środków na Fundusz Pracy

Okazuje się także, że obcięcie środków na finansujący aktywne formy promocji zatrudnienia Fundusz Pracy było poważnym błędem. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, urzędy pracy w pierwszych trzech kwartałach br. skierowały na staże do pracodawców zaledwie 98,3 tys. bezrobotnych, co oznacza że obcięcie środków na ten cel o 58 proc. przełożyło się na 60-procentowy spadek działalności. Tymczasem to właśnie brak doświadczenia zawodowego jest jednym z najczęstszych przyczyn powodujących problemy ze znalezieniem pracy - zwłaszcza u ludzi młodych oraz tych, którzy wracają na rynek pracy. W tym kontekście z zadowoleniem należy przyjąć informację o przyjęciu w projekcie tzw. ustawie okołobudżetowej zwiększenia o 200 mln zł środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także