Nie złożyłeś jeszcze PIT za 2016 rok? Masz coraz mniej...
Dafne Cholet/http://skroc.pl/5438a/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/ef08e
Podatnik.info

Nie złożyłeś jeszcze PIT za 2016 rok? Masz coraz mniej czasu

Chociaż do urzędów wpłynęło już ponad 4,7 mln formularzy PIT-37, to wiele osób nadal nie złożyło deklaracji podatkowych za 2016 rok.
 

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2016 rok?
 

Do końca okresu rozliczeniowego pozostało niespełna 26 dni. W 2017 roku podatnicy mogą rozliczyć PIT za ubiegły rok wyjątkowo do północy 2 maja. Zazwyczaj zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tego obowiązku wobec fiskusa należy wywiązać się do 30 kwietnia.
 

Jednak w tym roku jest inaczej. Dlatego, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę. Natomiast poniedziałek 1 maja jest ustawowo wolny, ponieważ w tym terminie w Polsce obchodzimy Święto Pracy. Oznacza to, że „spóźnialscy” bez żadnych konsekwencji ze strony urzędników mogą złożyć PIT za 2016 rok do północy 2 maja.
 

Jak rozliczyć PIT za 2016 rok?
 

Większość podatników rozlicza się z fiskusem na podstawie informacji o uzyskanych przez nich dochodach w 2016 roku, którą do końca lutego powinni otrzymać od płatników na następujących drukach:

 • PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),
 • PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,
 • PIT-8C, informacja o wypłaconym stypendium, o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),
 • PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.


Na podstawie danych zawartych w tych drukach,  w deklaracji podatkowej wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.
 

Podatnicy osiągający dochody za pośrednictwem płatników (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy, organy emerytalne i rentowe), wykazujemy w zeznaniu PIT-37. Do 2 maja inne deklaracje muszą złożyć osoby, które:
 

 • PIT-36 – jeżeli w 2016 roku osiągały dochody z działalności gospodarczej według skali podatkowej ( stawki 18 i 32 proc.),
 • PIT-36L – jeżeli w 2016 roku uzyskiwali dochody z działalności gospodarczej obciążonej podatkiem liniowym o stawce 19 proc.,
 • PIT-38 – jeżeli w 2016 roku uzyskały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną; a także objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 • PIT-39 – jeżeli w 2016 roku rozliczają przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych 19 proc. podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą.


Rozlicz PIT za 2016 rok przez e-Deklaracje
 

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem rozliczenia PIT za 2016 rok jest skorzystanie z systemu e-Deklaracje. Za jego pośrednictwem przez internet zeznanie podatkowe zostanie dostarczone do urzędu skarbowego w kilka minut. Dzięki temu podatnik nie musi niepotrzebnie tracić czasu w długich kolejkach w urzędzie skarbowym czy placówkach Poczty Polskiej.

W prosty sposób podatnik może rozliczyć się za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT za 2016 rok poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.
 

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także