Nie będzie wyższego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w...
http://sxc.hu/

Nie będzie wyższego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ministerstwo Finansów poinformowało, że proponowane przez PiS podwyższenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 0,95 zł/l do 1,35 zł/l, jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ wprowadzona z dniem 1 stycznia 2012 r. akcyza na olej napędowy (wynosząca 1,196 zł/l) jest o 15 gr/l niższa od proponowanej wartości zwrotu.

Zdaniem resortu przykład Wielkiej Brytanii jest nietrafny

Odnośnie informacji o wniosku Wielkiej Brytanii o obniżenie podatku akcyzowego, wskazać należy, że Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 listopada 2011 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych ma ograniczony zasięg terytorialny. Dotyczy ona tylko wysp Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadów, Szetlandów, wysp zatoki Firth of Clyde oraz wysp Scilly. Decyzja ta uzasadniona była geograficznym położeniem wysp, a co za tym idzie wysokimi kosztami dystrybucji paliw w odlegle regiony Wielkiej Brytanii (ląd-wyspy).

Stawka akcyzy musi mieć określone minimum we wszystkich krajach UE

Decyzja Rady zawiera ponadto klauzulę, mówiącą o tym, że nawet w przypadkach ww. obniżki podatku akcyzowego, stawki te muszą być jednak zgodne z wielkością minimalnej stawki podatku akcyzowego wynikającej z dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Art. 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE, na podstawie którego są możliwe tego typu obniżki podatku akcyzowego wskazuje, że Komisja badając wniosek bierze pod uwagę m.in. prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego jak również konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to możliwość obniżki stawek akcyzy tylko do minimów funkcjonujących we wszystkich krajach unijnych. Podkreślić należy, że Polska wymagane minimum na olej napędowy osiągnęła dopiero w tym roku.

Dla przykładu stawki podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę w Zjednoczonym Królestwie wynoszą odpowiednio: 579 Eur/1000 l i 667,93 Eur/1000 l a w Polsce 330 Eur/1000 l i 359 Eur/1000 l.

Stawka podatku akcyzowego w cenie paliw ma mały wpływ na ich cenę detaliczną

Udział podatku akcyzowego w cenie paliw silnikowych w poszczególnych latach kształtował się następująco:

2-414

Z powyższego wynika, że realnie udział podatku akcyzowego w cenie detalicznej paliw silnikowych co roku spada z uwagi na wyższe ceny detaliczne paliw przy niezmienionej stawce podatku akcyzowego.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także