Nie będzie wyższego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w...
http://sxc.hu/

Nie będzie wyższego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ministerstwo Finansów poinformowało, że proponowane przez PiS podwyższenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 0,95 zł/l do 1,35 zł/l, jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ wprowadzona z dniem 1 stycznia 2012 r. akcyza na olej napędowy (wynosząca 1,196 zł/l) jest o 15 gr/l niższa od proponowanej wartości zwrotu.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zdaniem resortu przykład Wielkiej Brytanii jest nietrafny

Odnośnie informacji o wniosku Wielkiej Brytanii o obniżenie podatku akcyzowego, wskazać należy, że Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 listopada 2011 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych ma ograniczony zasięg terytorialny. Dotyczy ona tylko wysp Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadów, Szetlandów, wysp zatoki Firth of Clyde oraz wysp Scilly. Decyzja ta uzasadniona była geograficznym położeniem wysp, a co za tym idzie wysokimi kosztami dystrybucji paliw w odlegle regiony Wielkiej Brytanii (ląd-wyspy).

Stawka akcyzy musi mieć określone minimum we wszystkich krajach UE

Decyzja Rady zawiera ponadto klauzulę, mówiącą o tym, że nawet w przypadkach ww. obniżki podatku akcyzowego, stawki te muszą być jednak zgodne z wielkością minimalnej stawki podatku akcyzowego wynikającej z dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Art. 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE, na podstawie którego są możliwe tego typu obniżki podatku akcyzowego wskazuje, że Komisja badając wniosek bierze pod uwagę m.in. prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego jak również konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to możliwość obniżki stawek akcyzy tylko do minimów funkcjonujących we wszystkich krajach unijnych. Podkreślić należy, że Polska wymagane minimum na olej napędowy osiągnęła dopiero w tym roku.

Dla przykładu stawki podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę w Zjednoczonym Królestwie wynoszą odpowiednio: 579 Eur/1000 l i 667,93 Eur/1000 l a w Polsce 330 Eur/1000 l i 359 Eur/1000 l.

Stawka podatku akcyzowego w cenie paliw ma mały wpływ na ich cenę detaliczną

Udział podatku akcyzowego w cenie paliw silnikowych w poszczególnych latach kształtował się następująco:

2-414

Z powyższego wynika, że realnie udział podatku akcyzowego w cenie detalicznej paliw silnikowych co roku spada z uwagi na wyższe ceny detaliczne paliw przy niezmienionej stawce podatku akcyzowego.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wzrośnie opodatkowanie oleju napędowego