Najniższa krajowa 2024 – sprawdź, ile będzie wynosić!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Najniższa krajowa 2024 – sprawdź, ile będzie wynosić!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Pensja minimalna 2024 – będzie kolejna podwyżka

Podatnicy przyzwyczaili się do wzrostu pensji minimalnej raz w roku, co miało miejsce zawsze w terminie do 15 czerwca poprzedniego roku podatkowego. Stawka ustalona przez rząd obowiązywała od 1 stycznia i była ważna przez cały kolejny rok. Na jej wysokość wpływają prognozy wysokości wzrostu cen, czyli inflacja. Jeżeli dodatkowa płaca minimalna jest niższa od połowy wartości średniej krajowej, wówczas bierze się pod uwagę również 2/3 wskaźnika realnego wzrostu gospodarczego.

Cała procedura odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679). Rząd do 15 czerwca ma obowiązek przedstawić swoją propozycję wysokości pensji. Następnie Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni na jej uzgodnienie. Po upływie tego czasu rząd ustanawia samodzielnie wysokość płacy minimalnej oraz ogłasza ją w rozporządzeniu w terminie do 15 września.

Rekordowa inflacja spowodowała jednak, że w 2024 roku czekają nas jednak nie jedna, a dwie podwyżki płacy minimalnej. Jedna będzie obowiązywała od 1 stycznia, druga zmiana odbędzie się w ciągu roku podatkowego. Ile ostatecznie wyniesie najniższa krajowa 2024? Odpowiadamy poniżej i wyjaśniamy, kiedy nastąpi kolejna podwyżka.

Najniższa krajowa 2024 – ile będzie wynosić?

Związki zawodowe przesłały do rządu swoje stanowisko w sprawie wynagrodzeń na 2024 rok. Znajdowała się w nim propozycja, by przeciętna wysokość pensji minimalnej wynosiła minimum 4 420 zł brutto. Uzasadnieniem tego stanowiska jest wzrost inflacji oraz spostrzeżenie, że za jej spadkiem nie idą w parze malejące ceny żywności.

Zanim przejdziemy do weryfikacji postanowień rządu, warto przypomnieć, ile wynosi płaca minimalna w 2023 roku. Pracownicy mają pewność, że nie zarobią mniej niż 3 490 zł brutto, czyli 480 zł niż w poprzednim roku. W obliczu szalejącej inflacji ta podwyżka okazała się jednak nieadekwatna do wzrostu cen w Polsce. Od 1 lipca 2023 roku będzie obowiązywała nowa stawka wynosząca 3 600 zł brutto. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19.6% w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022 roku.

Zdaniem OPZZ, propozycja podniesienia najniższej krajowej do minimum 4 420 zł brutto jest bezpieczna dla przedsiębiorców oraz gospodarki. Nie powinna ona pogłębić szarej strefy. Innego zdania jest przedstawiciel ZPP Cezary Kaźmierczak. Podkreśla on wątpliwości, czy zmiany te nie będą nadmierne i szkodliwe dla pracodawców. Wskazuje on na obawy związane z przenoszeniem firm poza granice Polski. Jakie jest więc stanowisko rządu i ile będzie wynosiła najniższa krajowa 2024?

Zgodnie z wypowiedzią Marleny Maląg – minister rodziny i polityki społecznej – minimalne wynagrodzenie w 2024 roku osiągnie wysokość nie mniejszą niż 4 200 zł. Ponadto potwierdziła, że podwyżka odbędzie się dwukrotnie. Pierwsza będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku. Druga nastąpi zaś 1 lipca 2024 roku.

Ostatecznie według prognoz ekonomistów, pensja minimalna 2024 wyniesie 4 254,40 zł brutto. Stawka godzinowa osiągnie próg 27,80 zł. W efekcie będziemy mieli do czynienia ze wzrostem o blisko 20%, ale tym razem nie inflacji, a wynagrodzenia. Aby obliczyć wartość netto tej kwoty, należy wziąć pod uwagę konieczność odliczenia podatku dochodowego, koszty uzyskania dochodu, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz wysokość składki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe obliczenia.

1. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 13.71% od przychodu

13.71% x 4 254,40 zł = 583,28 zł

4 254,40 zł – 583,28 zł = 3 671,12 zł

2. Stawka kosztów uzyskania przychodu to 250 zł

3. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% i oblicza się ją z kwoty pozostałej po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne

3 671,12 zł x 9% = 330,40 zł

4. Po odliczeniu od przychodu składki na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów uzyskania przychodu otrzymujemy kwotę, od której należy obliczyć należny podatek

4 254,40 zł – 583,28 zł – 250 zł = 3 421,12 zł

5. Obliczamy podatek dochodowy

3 421,12 zł x 12% - 300 = 110,54 zł

6. Minimalne wynagrodzenie 2024 netto wyniesie w przybliżeniu: 3 230,18 zł

Minimalne wynagrodzenie 2024 – kogo będzie obowiązywać?

Zmiana wysokości najniższej krajowej wpływa przede wszystkim na sytuację osób, które zarabiają najmniej. Dodatkowo ma ona znaczący wpływ na wysokość składek ZUS przedsiębiorców. Prawidłowa jest zależność, że im bardziej rośnie minimalne wynagrodzenie, tym wyższe obowiązują składki na ubezpieczenie. Dotyczy to osób korzystających z preferencyjnych składek oraz płacących minimalną składkę zdrowotną.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że nie każdy będzie miał szansę na otrzymanie minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna dotyczy w szczególności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obowiązuje w przypadku zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Należy jednak pamiętać, że osoby zatrudnione na tej podstawie mają prawo do minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Dotyczy więc osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność jednoosobową i osobiście wykonujących zadania, wynikające z umowy.

Co ważne, jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność, przepisy te obowiązują wyłącznie w przypadku jej rejestracji w Polsce, państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z prognozami, minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła od 1 stycznia 2024 roku 22,80 zł, a od lipca wzrośnie do 23,50 zł.

Podsumowanie: Najniższa krajowa 2024 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące prognoz na 2024 rok.

  • Wpływ na wysokość pensji minimalnej mają prognozy wysokości wzrostu cen, czyli inflacja oraz w przypadku wartości niżej od połowy średniej krajowej także 2/3 wskaźnika realnego wzrostu gospodarczego.
  • Rząd zapowiedział dwukrotne podwyżki płacy minimalnej. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a druga 1 lipca 2024 roku.
  • Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi 3 490 zł brutto.
  • Według prognoz i zapewnień rządu, najniższa krajowa 2024 wyniesie około 4 254,40 zł brutto. Oznacza to wzrost o niemal 20% w porównaniu z kwotą obowiązującą w 2023 roku.
  • Minimalne wynagrodzenie 2024 dotyczy w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę.
  • Wzrost najniższej krajowej wpłynie na podwyżki składek ZUS dla przedsiębiorców. Zmieni się między innymi wysokość preferencyjnej stawki oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W efekcie przedsiębiorcy wskazują na wątpliwości względem decyzji rządu w tym obszarze.
  • Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie będą mogły skorzystać z najniższej krajowej.
  • Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, a także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła 22,80 zł, a od lipca 23,50 zł.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik programu Podatnik.info otrzymuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru finansów, księgowości czy prawa podatkowego. Ponadto nasz system pomoże Ci w okresie rozliczeń deklaracji PIT. Dzięki dostępnym rozwiązaniom dopełnisz wszelkich formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz dzięki Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024