Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych...
http://sxc.hu/
Tax Care

Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych przedsiębiorców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zdarzają się także pomyłki w adresach oraz braki w załącznikach.


Roczne zeznania przedsiębiorców są bardziej skomplikowane niż PIT-y osób zatrudnionych na etacie, a więc łatwiej w nich o pomyłki. Jako że niektórych błędów urzędnicy nie są w stanie poprawić samodzielnie, to w efekcie przedsiębiorca czasem musi stawić się w urzędzie skarbowym, by skorygować swoje pomyłki. Aby oszczędzić przedsiębiorcy wizyty w urzędzie, Izba Skarbowa w Białystoku przygotowała zestawienie najczęściej popełnianych błędów.


Kłopot z zaliczkami


Urzędnicy fiskusa zwrócili uwagę na błędy, związane z niewłaściwym wpisywaniem danych o zaliczkach. Przedsiębiorcy w PIT-ach 36 i 36L mylą bowiem zaliczki wpłacone w ciągu roku z zaliczkami należnymi. Tymczasem – jak czytamy w materiale fiskusa – „w części K formularza PIT-36 (w PIT-36L część J) należy wpisywać sumę zaliczek faktycznie wpłaconych przez podatnika, natomiast w części D i części J formularza PIT-36 (w PIT-36L część D i I) sumę zaliczek należnych. Natomiast w części N formularza PIT-36 (części M w PIT-36L) należy wpisywać zaliczki należne za poszczególne miesiące roku podatkowego.”


Poza tym przed wpisaniem informacji o wpłaconych zaliczkach trzeba sięgnąć do dokumentów wpłat lub przelewów, aby w formularzu znalazły się właściwe kwoty.


Można odliczyć tylko część strat


Przedsiębiorcy mogą obniżać dochód podlegający opodatkowaniu o straty z lat ubiegłych, jeśli je wykazali. Jednak nie można do zeznania rocznego wpisać całej straty, jako że w jednym roku podatkowym można odpisać maksymalnie 50% poniesionej straty.


Poza tym trzeba pilnować, aby przy wypełnianiu PIT nie pomylić źródeł przychodów. Chodzi o to, że straty z lat ubiegłych mogą być odliczane tylko od dochodu z tego samego źródła, z którego powstały.

Pamiętajcie o załącznikach


Osoby mające zarejestrowaną działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego bez względu na to, czy z działalności uzyskały jakieś przychody. Dodatkowo muszą do swojego zeznania dołączyć PIT/B – także niezależnie od uzyskanych przychodów.


Poza tym trzeba pamiętać o innych załącznikach, wynikających już z zawartości zeznania. I tak przedsiębiorcy, którzy dokonują odliczeń na dzieci (czyli rozliczają się na zasadach ogólnych) muszą pamiętać o załączniku PIT/O. Prowadzący działalność, którzy dokonują odliczeń mieszkaniowych, muszą do zeznania dodać PIT/D.


Kłopoty z małżonkami


Przy składaniu zeznania rocznego wraz z małżonkiem należy pamiętać o konieczności stosowania odpowiednich identyfikatorów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą do zeznania wpisywać NIP, tymczasem w przypadku małżonka nieprowadzącego działalności trzeba stosować PESEL.


Zdarzają się także przypadki, kiedy rozliczający się z małżonkami w dalszej części zeznania mylą kolejność. I tak jeśli jako „podatnik” wpisany jest prowadzący działalność gospodarczą, to w dalszej części formularza trzeba tę kolejność zachować, tymczasem wypełniający zeznanie później zapominają o tym i w miejscach przeznaczonych na dane „podatnika” wpisują informacje odnoszące się do małżonka.


Poza tym nie każdy prowadzący działalność gospodarczą może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Na przykład oddzielne zeznanie musi złożyć przedsiębiorca płacący podatki według stawki liniowej (19%), który np. nie może także dokonywać odliczeń na dzieci.


Warto pamiętać o krzyżykach


Wiele błędów w zeznaniach bierze się z nieuwagi wypełniających. Jest tak np. w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zapomina np. zaznaczyć krzyżykiem, w jakim celu składa zeznania (czyli czy jest to złożenie zeznania czy też korekta błędnie wypełnionego formularza). Często zdarzają się także niepodpisane formularze. Tymczasem bez podpisu zeznanie jest nieważne. Taki błąd oznacza konieczność odwiedzenie urzędu skarbowego i to nawet jeśli poza tym wszystko w zeznaniu zostało zapisane i wyliczone prawidłowo.


 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Strata w zeznaniu a kontrola fiskusa