Najczęstsze błędy w ewidencji kasy fiskalnej
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Najczęstsze błędy w ewidencji kasy fiskalnej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zwrot jednego z towarów wymienionych na paragonie


Przypadki, kiedy występuje konieczność wprowadzenia korekt z powodu błędnej ewidencji w kasie fiskalnej (zwrot jednego z towarów wymienionych na paragonie i korekta błędnpodatnika ej stawki VAT) są najczęściej popełnianymi błędami wymagającymi od pewnych konkretnych działań w celu ich zniwelowania.


W przypadku częściowego zwrotu towaru (korekty ze względu na zwrot jednego z towarów wymienionych na paragonie), zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zawartymi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 roku, nie jest konieczne dołączenie oryginału paragonu fiskalnego do takiej korekty. Musi jednak zostać spełniony warunek odpowiedniego i wiarygodnego udokumentowania tych zdarzeń. 


Błędna stawka VAT


Wyjaśnienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2009 r. zakłada, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z błędną stawką VAT, podatnikowi przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku w deklaracji VAT. Warunkiem jednak, który należy spełnić jest udokumentowaniem powyższego zdarzenia w ewidencji korekt.

Oprócz wymienionych powyżej przypadków, istnieje też kilka innych, kiedy konieczna jest korekta ze względu na błędną ewidencję w kasie fiskalnej. Niemniej, zgodnie z wydawanymi przez organy podatkowe interpretacjami, najczęściej wymaganym warunkiem umożliwienia dokonania korekty przez podatnika, jest wykazanie odpowiedniej dokumentacji i dowodów świadczących o zaistnieniu zdarzeń.


Zwrot towaru bez oryginału paragonu


Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 r., stwierdził, że podatnik może dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej bez otrzymania oryginału paragonu, jednak pod warunkiem, że zdarzenia zostały udokumentowane wiarygodnymi dowodami. Zdarzenia powodujące korektę obrotu i podatku należnego, powinny zostać uwidocznione w odrębnej specjalnie w tym celu prowadzonej ewidencji korekt.


 Zwrot towaru przy nieczytelnym paragonie


Często dochodzi również do sytuacji, kiedy paragon fiskalny staje się zupełnie nieczytelny. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2008 r., że w takim przypadku sprzedawca może uznać reklamację klienta i dokonać korekty sprzedaży, opierając się na innych zupełnie dowodach np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.


Paragon fiskalny jest dla nabywcy dowodem dokonania zakupu, natomiast dla sprzedawcy stanowi potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. zwrotu towaru. Klient musi więc okazać i zwrócić paragon fiskalny w celu dokonania przez sprzedawcę korekty obrotu i podatku należnego. Jeżeli jednak paragon jest zupełnie nieczytelny – wyblakł – lub w przypadku braku przedmiotowego paragonu, należy oprzeć się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.). Dokonanie korekty w ten sposób jest dopuszczalne w sytuacji, gdy podatnik ma pewność, iż towar został przez niego sprzedany i jest w stanie w sposób niebudzący wątpliwości fakt ten wykazać.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!