Nabywcy telefonów komórkowych oraz komputerów...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nabywcy telefonów komórkowych oraz komputerów przenośnych odpowiedzą za niezapłacony przez sprzedawcę VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczenia VAT i ma na celu ograniczenie nadużyć i wyłudzeń w tym podatku. Mechanizmem objęty jest obecnie obrót w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, jak też obrót takimi towarami jak złom, niektóre odpady i surowce wtórne, niektóre wyroby stalowe oraz produkty (półprodukty) wytworzone z miedzi.

Przyjęte przez rząd założenia zmian w ustawie o VAT przewidują poszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na kolejne produkty:

  • niektóre postacie złota,
  • kolejne wyroby ze stali (towary, których właściwości są takie, jak już objętych tym mechanizmem),
  • telefony komórkowe, w tym smartfony,
  • komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier.


Projekt nakłada na sprzedawców obowiązek składania informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Pozwoli to fiskusowi sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

Projekt zmienia listę towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:

  • wyłączenie złota w postaci surowca lub półproduktu w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem;
  • rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.


Zmiana wysokości kaucji gwarancyjnej

Podwyższeniu ma ulec wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).

Projekt zakłada również wprowadzenie ustawowego oprocentowania kaucji gwarancyjnej, złożonej w formie depozytu pieniężnego, na poziomie 30 % stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego.

Towary i usługi wykorzystywane dla celów mieszanych

W przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, czyli działalności podlegającej i niepodlegającej VAT wprowadzona będzie możliwość uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu obliczania proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów opodatkowania.

Zlikwidowaniu ma ulec zwolnienie dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiących odrębną całość oraz będących niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Zmiany w uldze na złe długi

Ulga na złe długi pozwala podatnikowi na odzyskanie rozliczonego VAT w przypadku nieotrzymania od kontrahenta zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży. Projekt między innymi doprecyzowuje przepis dotyczący niemożności stosowania tej ulgi w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania rodzinne lub z tytułu adopcji, jak również powiązania kapitałowe, majątkowe lub wynikające z umowy o pracę.

Z omawianych założeń zmian powstanie teraz projekt nowelizacji ustawy o VAT, który trafi na posiedzenie rządu, a następnie do prac w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Resort finansów planuje likwidację odwrotnego obciążenia w obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy – nareszcie!