Nabywcy telefonów komórkowych oraz komputerów...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nabywcy telefonów komórkowych oraz komputerów przenośnych odpowiedzą za niezapłacony przez sprzedawcę VAT

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczenia VAT i ma na celu ograniczenie nadużyć i wyłudzeń w tym podatku. Mechanizmem objęty jest obecnie obrót w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, jak też obrót takimi towarami jak złom, niektóre odpady i surowce wtórne, niektóre wyroby stalowe oraz produkty (półprodukty) wytworzone z miedzi.

Przyjęte przez rząd założenia zmian w ustawie o VAT przewidują poszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na kolejne produkty:

  • niektóre postacie złota,
  • kolejne wyroby ze stali (towary, których właściwości są takie, jak już objętych tym mechanizmem),
  • telefony komórkowe, w tym smartfony,
  • komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier.


Projekt nakłada na sprzedawców obowiązek składania informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Pozwoli to fiskusowi sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

Projekt zmienia listę towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:

  • wyłączenie złota w postaci surowca lub półproduktu w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem;
  • rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.


Zmiana wysokości kaucji gwarancyjnej

Podwyższeniu ma ulec wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).

Projekt zakłada również wprowadzenie ustawowego oprocentowania kaucji gwarancyjnej, złożonej w formie depozytu pieniężnego, na poziomie 30 % stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego.

Towary i usługi wykorzystywane dla celów mieszanych

W przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, czyli działalności podlegającej i niepodlegającej VAT wprowadzona będzie możliwość uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu obliczania proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów opodatkowania.

Zlikwidowaniu ma ulec zwolnienie dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiących odrębną całość oraz będących niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Zmiany w uldze na złe długi

Ulga na złe długi pozwala podatnikowi na odzyskanie rozliczonego VAT w przypadku nieotrzymania od kontrahenta zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży. Projekt między innymi doprecyzowuje przepis dotyczący niemożności stosowania tej ulgi w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania rodzinne lub z tytułu adopcji, jak również powiązania kapitałowe, majątkowe lub wynikające z umowy o pracę.

Z omawianych założeń zmian powstanie teraz projekt nowelizacji ustawy o VAT, który trafi na posiedzenie rządu, a następnie do prac w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także