Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na leasingu także można zarobić
http://sxc.hu/

Na leasingu także można zarobić

Leasing zwrotny nieruchomości jest alternatywną formą pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. W taki sposób można otrzymać kilka mln zł, używając nadal swoją sprzedaną nieruchomość.

Leasing zwrotny od kilku lat stał się przydatnym narzędziem finansowania każdej przedsiębiorczości. W taki sposób przedsiębiorstwo może pozyskać nie tylko kapitał inwestycyjny, ale także pieniądze na bieżącą działalność gospodarczą. Taka forma to sposób na uwolnienie kapitału zamrożonego w konkretnej części majątku firmy. Leasing zwrotny oferuje większość spośród 35 firm leasingowych zrzeszonych w Polskim Związku Leasingu (www.leasing.org.pl).

Ten rodzaj leasingu polega na tym, ze leasingodawca (finansujący) odkupuje od leasingobiorcy, czyli od korzystającego (przedsiębiorcy) przedmiot (przede wszystkim nieruchomość), która była własnością przedsiębiorcy. Następnie przedmiot umowy, oddaje się w leasing leasingobiorcy. Leasingobiorca, były właściciel za używanie np. z nieruchomości płaci określony czynsz ustalony w umowie.

Na co można przeznaczyć kapitał?

- Jednym z głównych celów leasingu zwrotnego jest refinansowanie istniejącej nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości poprzez inwestycję w nią (poprawa, jakości, wymiana jej elementów) lub jej rozbudowę (np. druga hala produkcyjna, salon dla nowej marki samochodowej) – twierdzi Andrzej Krzemiński prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Polskiego Związku Leasingu dodaje, że zdarzają się często transakcje, gdzie inwestor miał środki na szybką budowę nieruchomości, proces inwestycyjny zamknął i chce uzyskać refinansowanie zaraz po oddaniu inwestycji.

Możliwy jest leasing zwrotny nie tylko nieruchomości, ale i innych dóbr inwestycyjnych. Stosowany jest również w stosunku do maszyn i urządzeń, samochodów ciężarowych i osobowych.

Przedsiębiorca, chcący skorzystać z leasingu zwrotnego musi być zaopatrzony w trzy rodzaje dokumentów:

• Dotyczące sytuacji finansowej,
• Rejestrowe,
• Dotyczące samej nieruchomości lub innego przedmiotu umowy leasingowej.

Ważne są ulgi podatkowe

Korzyści finansowe to pozyskanie kapitału inwestycyjnego lub obrotowego w zamian za nieruchomość. Inną ważną korzyścią dla przedsiębiorcy to przyspieszona amortyzacja przedmiotu umowy w przypadku zastosowania leasingu operacyjnego. Normalna stawka amortyzacyjna nowej nieruchomości wynosi 2,5 proc. Potrzeba więc 40 lat dla zamortyzowania nieruchomości.

Przy leasingu operacyjnym takiego przedmiotu umowy po 10 latach, tzw. rachunkowa wartość resztkowa wynosi już 46 proc. W tym czasie zamortyzowało się 64 proc wartości nieruchomości. W przypadku, więc odkupu nieruchomości przez leasingobiorcę, od leasingodawcy po okresie 10 lat, po wprowadzeniu jej na księgi rachunkowe stosuje się stawkę 3,3 proc. zaś podstawą naliczenia jest tylko 46 proc. początkowej wartości przedmiotu umowy leasingowej.

- Dla dobrego ułożenia transakcji dla klienta należy rozpoznać jego finanse, plany inwestycyjne i dopasować produkt do potrzeb – dodaje Andrzej Krzemiński.

 

Andrzej Okrasiński
Portal Skarbiec.Biz

logo_portal_150

Loading Comments