Można i nierzadko trzeba deklarować VAT mimo zawieszenia...
http://sxc.hu/
Tax Care

Można i nierzadko trzeba deklarować VAT mimo zawieszenia biznesu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do obowiązków każdego czynnego VAT-owca należy comiesięczne (lub cokwartalne) rozliczanie podatku od towarów i usług i składanie deklaracji w urzędzie skarbowym do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale) – zgodnie z art. 99 ustawy o VAT. Bez względu na to, czy dokonujemy sprzedaży czy nie oraz czy robimy zakupy firmowe czy nie, deklarację VAT-owską trzeba złożyć. Natomiast w przypadku zawieszenia działalności generalnie obowiązek ten znika do momentu wznowienia działalności.

 

To kiedy składa się ostatnią deklarację np. VAT-7 czy VAT-7K? Jak wynika z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy VAT-u nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Załóżmy, że VAT-owiec zawiesił swoją działalność 3 lipca br. Ostatnią deklaracją rozliczającą podatek od towarów i usług będzie deklaracja za lipiec, na złożenie której ma czas do 25. sierpnia br.

 

Deklaracja mimo zawieszenia

 

Ten, kto zawiesza swoją firmę, wcale jednak nie przestaje być przedsiębiorcą. Na czas zawieszenia działalności jej właściciel nadal może m.in. przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia, zbywać firmowy majątek, osiągać przychody finansowe. Ma wreszcie prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów, czyli np. do odliczenia VAT-u naliczonego z faktur zakupowych dotyczących umów zawartych przed dniem zawieszenia (leasing, najem biura, opłaty za telefon). Przedsiębiorca w trakcie wstrzymania biznesu musi bowiem m.in. regulować zobowiązania powstałe przed datą wstrzymania. Taka „aktywność” zawieszonego przedsiębiorcy równa się z koniecznością złożenia deklaracji VAT-owskich.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzi sklep narciarski i unikając przestoju w biznesie w okresie letnim, zawiesił wykonywanie działalności w dniu 31 marca br. Na początku kwietnia br. klient zapłacił mu za smarowanie nart, które przedsiębiorca wykonał jeszcze w marcu, co rodzi obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z takim przychodem i złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r.

 

Przykład 2

Mimo zawieszenia działalności przedsiębiorca nadal opłaca czynsz za wynajmowane biuro i magazyny, w których tą działalność prowadził. W związku z takim stałym firmowym wydatkiem, przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia VAT i powinien złożyć deklaracje VAT-owskie za okresy, w których pojawiają się takie koszty. Jeżeli będzie chciał odliczyć VAT naliczony z faktur dokumentujących opłaty czynszowe, składając w okresie zawieszenia deklaracje VAT-owskie, może wykazać podatek naliczony do przeniesienia.

 

Wyjątkami, których nie dotyczą powyższe zasady zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych są zgodnie z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT:

1) podatnicy dokonujący WNT,

2) podatnicy dokonujący importu usług lub nabywający towary – w zakresie których są podatnikami,

3) zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy też okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (patrz pierwsza ramka) oraz

4)  okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe