Ministerstwo Finansów informuje: zmiany w VAT nie wpłyną...
sxc.hu
Podatnik.info

Ministerstwo Finansów informuje: zmiany w VAT nie wpłyną na rynek towarów używanych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 r. przedsiębiorcy zbywający towary używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. samochody), zobowiązani są nałożyć na pełną wartość sprzedawanego pojazdu podatek VAT w wysokości 23 proc. Aktualnie(do końca 2013 r.) przepisy zwalniają z opodatkowania te firmy, którym w momencie kupna samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie zakupu. Podmioty te mogą tylko odliczyć część podatku od towarów i usług, - do 60 proc. wartości VAT, ale nie więcej niż kwotę 6 tys. zł.

Szeroko powyższą problematykę na łamach Podatnik.info omówił nasz ekspert prof. dr hab. Witold Modzelewski w artykułach pod tytułem Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż używanych samochodów osobowych będzie w większości opodatkowana VAT oraz Opodatkowanie VAT-em towarów używanych - to już przesądzone.

Aby ostatecznie rozwiać wątpliwości w tej kwestii, redakcja naszego serwisu zwróciła się do Ministerstwa Finansów w celu ustosunkowania się do stanowiska prof. Modzelewskiego z następującymi pytaniami:

  1. Czy od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie praktycznie wszystkich towarów używanych podatkiem od towarów i usług?
  2. Czy powyższe przepisy miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., ale po  liście do Sejmu autorstwa prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, aby dać podatnikom trochę więcej czasu, przesunięto ich wejście w życie o rok, czyli do 2014 roku?
  3. Jaka jest szacunkowa wartość używanych towarów, które będą objęte opodatkowaniem VAT?
  4. Jak wprowadzenie takiego opodatkowania wpłynie na rynek towarów używanych w Polsce?

Resort udzielił następujących odpowiedzi:

Ad.1: W związku ze zmianą przepisów w zakresie towarów używanych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43 ust. 2 ustawy o podatku VAT, wprowadzonych ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z ww. przepisami zwolnione od podatku pozostaną towary wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta stanowi pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a dyrektywy 2006/112/WE regulującego kwestię zwolnień.

Ad. 2: Początkowy termin wejścia w życie przepisów w ww. zakresie określono na dzień 1 stycznia 2013 r. Senat rozpatrując powyższą ustawę postanowił, że część przepisów powinna mieć dłuższe tj. roczne vacatio legis. Wśród wskazanych przez Senat przepisów, które powinny zostać objęte dłuższym vacatio legis znalazły się również zmiany regulacji dotyczące towarów używanych. W rezultacie ww. zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Zatem zmiana w zakresie terminu obowiązywania ww. przepisów była inicjatywą Senatu, a nie Sejmu i wskazanego w pytaniu listu prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.

Ad. 3: Oszacowanie wartości towarów, które w wyniku wprowadzonych zmian ww. przepisów zostaną objęte opodatkowaniem podatkiem VAT nie jest możliwe. Trudno bowiem z góry przewidzieć ilu podatników dokona sprzedaży towarów, które były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ad. 4: Szacuje się, że wprowadzone ww. ustawą zmiany w zakresie towarów używanych nie będą miały negatywnego wpływu na rynek tych towarów w Polsce. Należy bowiem wskazać, że naliczony przy sprzedaży podatek VAT co do zasady podlega odliczeniu.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rewolucja w VAT od rzeczy używanych