Milion osób musi złożyć PIT do piątku
http://sxc.hu/
Tax Care

Milion osób musi złożyć PIT do piątku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca nie płaci podatków od faktycznych zarobków, tylko stałą, miesięczną kwotę wynikającą z tzw. decyzji wymiarowej, wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego (uzależnionej od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników przedsiębiorstwa oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której działa firma). Przedsiębiorca na karcie podatkowej, osiągający dochody tylko z tego tytułu, nie może skorzystać z żadnych ulg i preferencji podatkowych. Kwotę podatku z decyzji wymiarowej może pomniejszać jedynie o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym od podatku nie można odliczyć całej zapłaconej składki. Przedsiębiorcy płacą składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru – w 2013 r. minimalna miesięczna składka wynosiła więc 261,73 zł, ale od podatku można było odliczyć tylko 7,75% podstawy wymiaru, czyli ok. 218 zł miesięcznie. W efekcie do końca stycznia do urzędu skarbowego musi jedynie trafić jednostronicowy PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013 roku. Co ważne, przedsiębiorca na karcie podatkowej musi złożyć PIT-16A także wtedy, gdy nie odliczał składek zdrowotnych. Według szacunków resortu finansów, z karty podatkowej korzysta rocznie ok. 120 tys. przedsiębiorców.

PIT 16-A musi trafić do urzędu skarbowego według miejsca położenia zakładu wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli firma nie ma zakładu, deklarację należy złożyć w urzędzie według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby spółki. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo składa się z kilku zakładów, które podlegają pod różne urzędy skarbowe, PIT-16A składa się w urzędzie według miejsca wskazanego przez przedsiębiorcę jako siedziba działalności. Deklarację można złożyć osobiście, nadać listem poleconym na poczcie lub wysłać drogą elektroniczną.

Jeśli „kartowicz” osiągał w 2013 r. dochód także poza działalnością gospodarczą opodatkowaną kartą, na przykład z etatu, musi także złożyć do końca kwietnia 2014 r. roczne zeznanie podatkowe PIT (w przypadku etatu PIT-37). Co więcej, w takiej sytuacji może także skorzystać z części ulg podatkowych, na przykład z ulgi na dzieci. W dalszym ciągu nie ma jednak prawa rozliczyć się ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem – obydwa te rozwiązania są przywilejem jedynie tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się z fiskusem za pomocą skali podatkowej (stawki 18% i 32%).

>>>Rozlicz dochody z etatu lub ryczałtu całkowicie darmowym programem PIT Pro 2013<<<

Do końca stycznia z fiskusem musi rozliczyć się także blisko 900 tys. podatników zobowiązanych do złożenia rocznego zeznania PIT-28 – przedsiębiorców na ryczałcie oraz osób, które zajmują się prywatnym najmem, opodatkowanym 8,5-proc. stawką. Tym samym, razem z przedsiębiorcami na karcie podatkowej, do piątku musi złożyć PIT około miliona podatników.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jaki druk PIT trzeba wypełnić do 31 stycznia 2018 roku?