Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Miejsce zameldowania czy zamieszkania? Gdzie złożyć i...
pixabay.com
mf.gov.pl

Miejsce zameldowania czy zamieszkania? Gdzie złożyć i rozliczyć PIT za 2019?

W Polsce niezmiennie istnieje obowiązek meldunkowy, a od 1 stycznia 2018 roku meldunku można dokonać drogą elektroniczną. Jest to meldunek stały lub czasowy, gdzie jednak należy rozliczyć PIT, jeśli podatnik często zmienia miejsce zamieszkania? Dowiedz się, w którym urzędzie powinieneś złożyć rozliczenie PIT.

Przejdź do akapitów:

  

Rozliczenie PIT a ustawa o meldunku

Podstawą prawną dotyczącą meldunku na pobyt stały i czasowy jest Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności (DzU z 2017. Poz. 2286). Miejsce meldunku ma znaczenie w przypadku realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych, a także obowiązków administracyjnych, np. tych dotyczących wysłania formularza PIT-11 przez pracodawcę pracownikowi, na podstawie którego robi on swoje roczne rozliczenie PIT. W tym przypadku pracownik może podać jako adres do korespondencji zarówno adres tymczasowego pobytu, jak i adres, gdzie jest zameldowany na pobyt stały.

Przed 2018 rokiem podanie o zmianę miejsca stałego lub czasowego pobytu trzeba było złożyć w wersji papierowej w odpowiednim urzędzie np. urzędzie gminy czy miasta. Aktualnie takie dokumenty można składać droga elektroniczną, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania.

 

Rozliczenie PIT i przeprowadzka – gdzie trzeba się rozliczyć?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym rozliczenie PIT należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. Oznacza to, że trzeba wybrać urząd skarbowy właściwy dla miejsca faktycznego pobytu, a nie formalnie potwierdzonego meldunku, który wpisuje się do dowodu osobistego.

Prawidłowo wypełnione rozliczenie PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu grudnia danego roku podatkowego. Np. rozliczenie PIT 2019 dotyczy dochodów osiągniętych w 2019 roku, a zatem wypełnione zeznanie powinno trafić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (pobytu) z dnia 31 grudnia 2019 roku. Oznacza to, że nawet jeśli często się przeprowadzasz, to znaczenie ma miejsce zamieszkania (faktycznego pobytu) z ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Jak wypełnić formularz, by trafił do odpowiedniego urzędu? Należy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT wpisać aktualne miejsce zamieszkania (dotyczy np. rozliczenia PIT-37), a rozliczenie PIT wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla podanego miejsca zamieszkania.

 

Gdzie powinni rozliczyć się małżonkowie i osoby pracujące za granicą?

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wspólnego rozliczenia PIT składanego razem przez małżonków, którzy nie mają rozdzielności majątkowej. Gdy każde z nich mieszka w innym miejscu np. żona w Krakowie, a mąż we Wrocławiu, to mają możliwość wyboru urzędu, w którym będą składać rozliczenie PIT. W takim przypadku mogą wybrać urząd właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z nich – w tym przypadku urząd skarbowy we Wrocławiu lub w Krakowie.

W przypadku osób, które wyprowadzają się czasowo za granicę (np. jadą podjąć pracę sezonową) rozliczenie PIT należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania 31 grudnia danego roku podatkowego.

Warto wiedzieć, że w przypadku składania rocznej deklaracji PIT drogą elektroniczną, podatnik również podaje informacje dotyczące miejsca zamieszkania i w ten sposób wskazuje, w którym urzędzie nastąpi rozliczenie podatku.

 

Co zrobić, gdy rozliczenie PIT trafi do złego urzędu skarbowego?

W sytuacji, gdy podatnik wyśle deklarację PIT do urzędu skarbowego właściwego dla poprzedniego miejsca zamieszkania lub wybierze nieodpowiedni urząd (popełni błąd) to zgodnie z polskim prawem podatkowym fiskus nie traktuje takiej sytuacji jako niedopełnienie obowiązku podatkowego. Jest to możliwe, ponieważ organy podatkowe przekazują między sobą dokumenty.

Polskie urzędy skarbowe stawiają na cyfryzację swoich systemów. W dobie tych unowocześnień PIT, który zostanie wysłany do niewłaściwego urzędu skarbowego, zostanie przekazany do odpowiedniego urzędu z zachowaniem zgodnego z prawem terminu składania zeznania podatkowego (podatnik nie będzie miał problemów, jeśli złoży taki PIT na czas nawet do niewłaściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2019?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT Pro 2019/2020 już dziś! 

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments