Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wspólne rozliczenie PIT 2018/2019 - jak najkorzystniej...
pixabay.com
Podatnik.Info

Wspólne rozliczenie PIT 2018/2019 - jak najkorzystniej rozliczyć PIT z małżonkiem?

Kto może rozliczyć PIT z małżonkiem?

Prawo warunkuje sytuacje, w których podatnik może wypełnić zeznanie PIT z małżonkiem. Zawsze jednak ma też do wyboru rozliczenie się z urzędem skarbowym osobno. Główne kryteria, kiedy można rozliczać się z małżonkiem to:

  1. Para musi pozostawać w związku małżeńskim przez cały okres, którego dotyczy składane zeznanie. Wyjątkiem jest jedynie śmierć jednego z małżonków,
  2. Małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową – również w ciągu trwania całego okresu, za jaki rozliczają się z fiskusem,
  3. Małżonkowie są obywatelami polskimi.

W jakich sytuacjach złożenie PIT z małżonkiem jest opłacalne?

Kiedy lepiej jest wypełnić PIT z małżonkiem, a kiedy bardziej opłacalne jest złożenie odrębnych deklaracji podatkowych? Zapis ustawy określa, że podatek jest obliczany na podstawie podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy wspólnych dochodów małżonków. Tak więc wspólne rozliczenie z fiskusem jest najkorzystniejsze wtedy, gdy jeden z małżonków generuje na tyle wysokie przychody, że powodują one wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki.

Najbardziej opłacalną sytuacją jest taka, w której jedno z małżonków nie pracuje i nie otrzymuje przychodów, natomiast zarobki drugiego, opodatkowane według skali podatkowej, przekraczają rocznie kwotę 85 528 złotych, co pozwoli na przejście do stawki 32%.

Kiedy nie skorzystasz ze wspólnego rozliczenia

Kto z kolei nie może skorzystać z przywileju składania deklaracji PIT z małżonkiem? Jeżeli Ty lub osoba, z którą pozostajesz w związku małżeńskim korzystaliście wcześniej z opodatkowania na zasadach:

  • 19% podatku liniowego,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
  • zryczałtowanego podatku od prowadzonej działalności gospodarczej (czyli karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego),
  • podatku tonażowego,

wówczas wspólne rozliczenie nie będzie możliwe. Z kolei możliwości wypełnianie zeznania PIT z małżonkiem nie tracą podatnicy, którzy osiągają przychody z tytułu działalności rolniczej, kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym (np. wygrane) i najmu prywatnego opodatkowanego 8,5% ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych.

Autor powstał przy współpracy z Beata Michoń

Loading Comments
Zainteresuje cię także