Miejsce zameldowania czy zamieszkania? Gdzie złożyć i rozliczyć PIT za 2018? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Miejsce zameldowania czy zamieszkania? Gdzie złożyć i...
Beata Michoń
pixabay.com
mf.gov.pl

Miejsce zameldowania czy zamieszkania? Gdzie złożyć i rozliczyć PIT za 2018?

Podziel się tym artykułem:   

W Polsce niezmiennie istnieje obowiązek meldunkowy, a od 1 stycznia 2018 roku meldunku można dokonać drogą elektroniczną. Jest to meldunek stały lub czasowy, gdzie jednak należy rozliczyć PIT, jeśli podatnik często zmienia miejsce zamieszkania? Dowiedz się, w którym urzędzie powinieneś złożyć rozliczenie PIT.

  

Rozliczenie PIT a ustawa o meldunku

Podstawą prawną dotyczącą meldunku na pobyt stały i czasowy jest Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności (DzU z 2017. Poz. 2286). Miejsce meldunku ma znaczenie w przypadku realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych, a także obowiązków administracyjnych, np. tych dotyczących wysłania formularza PIT-11 przez pracodawcę pracownikowi, na podstawie którego robi on swoje roczne rozliczenie PIT. W tym przypadku pracownik może podać jako adres do korespondencji zarówno adres tymczasowego pobytu, jak i adres, gdzie jest zameldowany na pobyt stały.

Przed 2018 rokiem podanie o zmianę miejsca stałego lub czasowego pobytu trzeba było złożyć w wersji papierowej w odpowiednim urzędzie np. urzędzie gminy czy miasta. Aktualnie takie dokumenty można składać droga elektroniczną, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania.

 

Rozliczenie PIT i przeprowadzka – gdzie trzeba się rozliczyć?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym rozliczenie PIT należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. Oznacza to, że trzeba wybrać urząd skarbowy właściwy dla miejsca faktycznego pobytu, a nie formalnie potwierdzonego meldunku, który wpisuje się do dowodu osobistego.

Prawidłowo wypełnione rozliczenie PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu grudnia danego roku podatkowego. Np. rozliczenie PIT 2019 dotyczy dochodów osiągniętych w 2018 roku, a zatem wypełnione zeznanie powinno trafić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (pobytu) z dnia 31 grudnia 2018 roku. Oznacza to, że nawet jeśli często się przeprowadzasz, to znaczenie ma miejsce zamieszkania (faktycznego pobytu) z ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Jak wypełnić formularz, by trafił do odpowiedniego urzędu? Należy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT wpisać aktualne miejsce zamieszkania (dotyczy np. rozliczenia PIT-37), a rozliczenie PIT wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla podanego miejsca zamieszkania.

 

Gdzie powinni rozliczyć się małżonkowie i osoby pracujące za granicą?

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wspólnego rozliczenia PIT składanego razem przez małżonków, którzy nie mają rozdzielności majątkowej. Gdy każde z nich mieszka w innym miejscu np. żona w Krakowie, a mąż we Wrocławiu, to mają możliwość wyboru urzędu, w którym będą składać rozliczenie PIT. W takim przypadku mogą wybrać urząd właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z nich – w tym przypadku urząd skarbowy we Wrocławiu lub w Krakowie.

W przypadku osób, które wyprowadzają się czasowo za granicę (np. jadą podjąć pracę sezonową) rozliczenie PIT należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania 31 grudnia danego roku podatkowego.

Warto wiedzieć, że w przypadku składania rocznej deklaracji PIT drogą elektroniczną, podatnik również podaje informacje dotyczące miejsca zamieszkania i w ten sposób wskazuje, w którym urzędzie nastąpi rozliczenie podatku.

 

Co zrobić, gdy rozliczenie PIT trafi do złego urzędu skarbowego?

W sytuacji, gdy podatnik wyśle deklarację PIT do urzędu skarbowego właściwego dla poprzedniego miejsca zamieszkania lub wybierze nieodpowiedni urząd (popełni błąd) to zgodnie z polskim prawem podatkowym fiskus nie traktuje takiej sytuacji jako niedopełnienie obowiązku podatkowego. Jest to możliwe, ponieważ organy podatkowe przekazują między sobą dokumenty.

Polskie urzędy skarbowe stawiają na cyfryzację swoich systemów. W dobie tych unowocześnień PIT, który zostanie wysłany do niewłaściwego urzędu skarbowego, zostanie przekazany do odpowiedniego urzędu z zachowaniem zgodnego z prawem terminu składania zeznania podatkowego (podatnik nie będzie miał problemów, jeśli złoży taki PIT na czas nawet do niewłaściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Podziel się tym artykułem: