Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził 17,5 mld...
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził 17,5 mld dolarów dla Ukrainy

11 marca Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) zatwierdził 4-letnią linie kredytową na kwotę 17,5 mld dolarów dla Ukrainy, w tym 5 mld dolarów do natychmiastowej wypłaty. Z kwoty 5 mln dolarów - 2,7 mld dolarów będzie przeznaczone na wsparcie budżetu państwa.

Równocześnie IMF przyjął do wiadomości odstąpienie Ukrainy od linii kredytowej, która została przyjęta 30 kwietnia ubiegłego roku. Program kredytowy jest przeznaczony na finansowanie 3 obszarów: bezpieczeństwa stabilności finansowej, umocnienia finansów publicznych i kontynuowania reform strukturalnych. Podejmując decyzję, IMF przedstawiła skróconą prognozę makroekonomiczną Ukrainy.


W obecnej trudnej sytuacji, oczekuje się, że w 2015 r. realny PKB skurczy się o około 5,5 procent. Oczekuje się przejściowego skoku inflacyjnego w związku z deprecjacją kursu walutowego i wzrostu taryf gazu i ogrzewania, do około 27 procent na koniec 2015 r. Deficyt obrotów bieżących powinien spaść do około 1,5 procent PKB w ramach dostosowania kursu i niskiego popytu wewnętrznego.


Dzięki sporej pomocy międzynarodowej, rezerwy zagraniczne brutto będą stopniowo odbudowane, do około 3,3 miesięcy pokrycia importu na koniec 2015 r. Oczekuje się, że dewaluacja waluty i oficjalne zadłużenie doprowadzą do zadłużenia sektora publicznego do 94 procent PKB, a zadłużenie zagraniczne do 158 procent PKB w 2015 r.
 

Perspektywy gospodarcze Ukrainy poprawią w perspektywie średnioterminowej. Oczekuje się, że wzrost realnego PKB do 2 procent nastąpi do 2016 roku i wzrośnie do 4 procent w średnim okresie. Na fali wzrostu konkurencyjności, deficyt obrotów bieżących ustabilizuje się na poziomie około 1,5 proc. PKB w latach 2016-18.


Do końca 2018 roku inflacja spadnie do około 5 proc. i NBU będzie budować swoje rezerwy międzynarodowe, w celu pokrycia prawie 83 proc. zadłużenia krótkoterminowego. Przy utrzymującej się stabilizacji , w tym skutecznej polityki fiskalnej, oczekuje się, że dług publiczny zmniejszy się do około 71 procent PKB w 2020 r.
 

Takie działania zmierzają do stabilizacji sytuacji, ale jeszcze nieprędko Ukraina wróci do poprzednich wolumenów obrotów handlowych z Polską i inwestycji.


Progress Holding Sp. z o.o.

 

Loading Comments