Mały podatnik może być większy niż rok wcześniej
http://sxc.hu/
Tax Care

Mały podatnik może być większy niż rok wcześniej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorca, którego obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro, może korzystać z niektórych przywilejów, które są niedostępne dla innych podmiotów. Chodzi np. o możliwość rozliczania się w ramach księgi przychodów i rozchodów, co jest i łatwiejszym, i tańszym rozwiązaniem niż pełna księgowość, wymagana od większych podmiotów. Poza tym mali podatnicy mają do wyboru dwie metody rozliczania VAT, w tym metodę kasową, która umożliwia przesuniecie obowiązku deklarowania obowiązku podatkowego do chwili uzyskania całości lub części zapłaty (ale trzeba to zrobić nie później niż w 90 dni od chwili wydania towaru czy wykonania usługi). Mali podatnicy mają także prawo do rozliczeń kwartalnych w VAT i PIT oraz do jednorazowej amortyzacji do kwoty będącej równowartością 50 tys. euro.


Wyższą kwotę można jednorazowo odpisać


Zgodnie z przepisami, limit ustala się, przeliczając wartość wyrażoną w euro po kursie średnim, ustalonym przez NBP 1 października. Bank centralny dzisiaj ustalił kurs na 4,2437, więc wyższy niż rok wcześniej (wyższy o ponad 6 groszy). W rezultacie wartość limitu idzie w górę do 5 092 000 zł z 5 015 000 zł. A więc ci, którzy w roku bieżącym nie osiągną obrotów rzędu 5,092 mln zł, będą mogli w roku przyszłym korzystać z rozwiązań przysługujących małym podatnikom.


Warto zauważyć, że rośnie także wartość limitu wysokości jednorazowego odpisu. Kwota jednorazowej amortyzacji wynosić będzie 212 000 zł, a więc będzie o 3 tys. zł wyższy niż w roku bieżącym.


Tu warto jeszcze zauważyć, że w przypadku prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, limit obrotów uprawniających do bycia małym podatnikiem, jest znacznie niższy, bo wynosi 45 000 euro. Ale w tym przypadku kwota w przeliczeniu na złote również rośnie i wynosi 190 tys. zł.


Ryczałtowcom też rośnie


Średni kurs euro, ustalony 1 października przez NBP, ma także spore znaczenie dla osób, rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przyszłym roku będą oni mogli nadal korzystać z tej formy rozliczeń, jeśli ich tegoroczne obroty nie przekroczą równowartości 150 000 euro po kursie z 1 października. Biorąc pod uwagę dane z banku centralnego, obecny limit dla ryczałtowców wynosi 636 555 zł, a więc o blisko 10 tys. zł wyższy niż był dla roku 2014.


Niektórzy ryczałtowcy mają także prawo do kwartalnych rozliczeń. Z tego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie osoby, których obroty w poprzednim roku podatkowym (lub przychody spółki) nie przekroczyły równowartości 25 000 euro. Po przeliczeniu na złote limit więc wynosi 106 092 zł.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca może wpisać zakup roweru w koszty