Mali podatnicy: fakturę opłaconą w styczniu odliczą w...
http://sxc.hu/
Tax Care

Mali podatnicy: fakturę opłaconą w styczniu odliczą w kwietniu

Datą graniczną odliczenia podatku VAT naliczonego przez podatnika korzystającego z kasowego rozliczenia dokumentów jest 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym doszło do zapłaty faktury. Stosowanie metody kasowej bowiem determinuje regulowanie zobowiązań VAT-owskich właśnie co kwartał. Odpowiednią deklaracją jest deklaracja VAT-7K.

Kiedy możliwe odliczenie

Rozliczenia na podstawie metody kasowej może dokonać tylko przedsiębiorca posiadający status małego podatnika, tj. ten którego wartość sprzedaży w roku 2012 nie przekroczyła 4 922 000 zł (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług). Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą uzyskania zapłaty za fakturę (w przypadku gdy sprzedaż została dokonana na rzecz osoby, która nie rozlicza VAT nie później niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi), a rozliczenie podatku następuje po upływie kwartału, którego ten obowiązek dotyczy.

Metoda ta ma drugą stronę medalu – przedsiębiorca, który ją stosuje może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dopiero wtedy, gdy sam ureguluje należność wobec swojego kontrahenta. Odliczenia nie można przy tym dokonać wcześniej niż z dniem otrzymania faktury.

Obowiązująca od 1 stycznia znowelizowana ustawa o VAT przewiduje jednak, w porównaniu do regulacji obowiązujących w zeszłym roku, zmniejszenie owego ograniczenia. Jeśli podatnik zapłaci za otrzymaną fakturę tylko częściowo, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u naliczonego właśnie w tej części, która odpowiada uregulowanej kwocie. Jeszcze w 2012 roku takiej możliwości przedsiębiorca nie miał.

Otrzymana, ale nie zapłacona

Jeśli podatnik nie uregulowałby należności z otrzymanej w styczniu faktury do końca I kwartału, tj. do 31 marca, pomniejszenia kwoty VAT-u należnego o wartość podatku naliczonego będzie mógł dokonać w deklaracji za kwartał, w którym należność ureguluje.

Przykład

Do podatnika rozliczającego się metodą kasową 29 stycznia wpłynęła faktura za dokonane w styczniu zakupy. Podatnik zobowiązanie to uregulował dopiero 1 kwietnia. Prawo do odliczenia VAT-u naliczonego przysługiwać mu będzie w rozliczeniu za II kwartał, a wykazać je będzie mógł w deklaracji składanej do 25 lipca.Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także