Lepsza końcówka roku
http://sxc.hu/
BIEC

Lepsza końcówka roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tym samym listopadowy jego spadek miał charakter incydentalny wynikający głównie z gwałtownego ale krótkotrwałego załamania tempa napływu nowych zamówień. Obecnie zamówienia trafiające do przedsiębiorstw zdecydowanie wzrosły się a wskaźnik wyprzedzający WWK powrócił do swego długookresowego trendu charakterystycznego dla spowolnienia gospodarczego.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w grudniu br. sześć działało w kierunku jego wzrostu i dwie w kierunku spadku.

Najsilniejszy wpływ na wzrost wskaźnika miała poprawa napływu nowych zamówień trafiających do przedsiębiorstw. Od ponad roku tempo napływu zamówień spadało, w listopadzie spadek ten uległ znacznemu pogłębieniu i objął zdecydowaną większość branż. Ostatni miesiąc był jednak niezwykle korzystny dla producentów mebli, środków transportu innych niż samochody osobowe, oraz dla branży farmaceutycznej. Wzrost zamówień w tych branżach dotyczył głównie zamówień eksportowych. Również producenci żywności oraz tekstyliów odnotowali niewielki wzrost zamówień i nie wynikał on wyłącznie z czynników sezonowych. W dalszym ciągu pogarsza się portfel zamówień w przemyśle ciężkim i maszynowym. Branże te związane są inwestycjami, które po okresach załamań aktywności gospodarczej odbudowują się najpóźniej. Choć w całej badanej populacji przedsiębiorstw utrzymuje się około 10‐cio procentowa przewaga firm, u których zamówienia spadają nad odsetkiem firm, odnotowujących wzrost zamówień, to istotny z punktu widzenia przyszłej aktywności całej gospodarki jest fakt, że negatywna tendencja kurczenia się portfela zamówień została, przynajmniej na razie, przełamana.

Jednocześnie wraz ze zwiększonym napływem nowych zamówień, w przedsiębiorstwach zmniejszyły się zapasy wyrobów gotowych. Oznacza to, że odnotowany w ostatnim czasie wzrost popytu u niektórych producentów częściowo pokryty został produkcją bieżącą, częściowo zaś zmagazynowanymi zapasami. Zapasy wyrobów gotowych pełnią funkcję amortyzatora wielkości produkcji. Ich ubytek pozwoli podtrzymać skalę produkcji w najbliższych miesiącach.

Poprawiły się nieco oceny przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. W dalszym ciągu przeważa odsetek firm których przedstawiciele uważają, że sytuacja w gospodarce pogarsza się nad tymi, którzy dostrzegają poprawę. Jednak przewaga pesymistów nad optymistami skurczyła się w ciągu ostatniego miesiąca o połowę.

Związane jest to z pewnością z działaniami przedsiębiorstw zmierzającymi do ograniczania kosztów, co bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki finansowe. Opinie menedżerów firm na temat kondycji finansowej kierowanych przez nich przedsiębiorstw poprawiają się drugi miesiąc z rzędu.

Nieznacznie wzrosła wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednak od maja br. systematycznie wydajność pracy obniża się, co stanowi zagrożenie dla utrzymania wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa aby przetrwać, zmuszone będą ograniczać koszty, w tym również koszty pracy.

Skurczyła się podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym. Przyczynił się do tego spadek depozytów gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W warunkach zdecydowanie wolniejszego wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu liczby osób tracących zatrudnienie, sięganie do wcześniej zgromadzonych oszczędności jest procesem naturalnym. Podobnie zachowuje się część przedsiębiorstw sięgając do coraz mniej zyskownych depozytów bankowych w celu regulowania bieżących zobowiązań.

Zmniejsza się zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Tendencję tę obserwujemy od maja br. i na razie nawet obniżki stóp procentowych nie zapowiadają powrót do boomu kredytowego sprzed września 2011 r., kiedy to zadłużenie Polaków z tytułu kredytów osiągnęło swój szczyt.

Wbrew panującym, głównie w mediach, recesyjnym nastrojom, warszawska giełda odnotowuje zwyżki. Szósty miesiąc z rzędu realne wartości indeksu WIG wzrastają. Końcówka roku zapowiada się równie optymistycznie. Najprawdopodobniej inwestorzy uznali, że nadszedł dobry czas na kupowanie udziałów przecenionych wcześniej spółek.

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowe zasady przetargów publicznych