Gorące tematy
Czy Jednolity Plik Kontrolny pomoże w walce z oszustami podatkowymi?
Wyniki sondażu: sondaż 56 głosów
16%

Tak

9 głosów
63%

Nie

35 głosów
21%

Firmy i tak mają lepszych doradców podatkowych niż fiskus

12 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Leasing finansowy a leasing operacyjny
Redakcja
http://sxc.hu/

Leasing finansowy a leasing operacyjny

Podziel się tym artykułem:   

Podstawowe różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym to zarówno forma księgowania, jak i kwestie podatkowe. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym formom finansowania przedsiębiorstwa.

Leasing finansowy

 

Leasing finansowy inaczej nazywamy kapitałowym. Jest stosowany głównie dla środków trwałych, które są zwolnione z podatku VAT lub o niskiej stawce tego podatku – do 8%. Zgodnie z przepisami okres leasingowania w przypadku leasingu finansowego nie jest ograniczony, jednak umowa musi zostać podpisana na jakiś okres. Najczęściej jest podpisywana na czas pełnej amortyzacji (zużycia) środka trwałego. W momencie podpisania umowy leasingowej środek staje się własnością leasingobiorcy. Ten stan niesie za sobą wszystkie konsekwencje związane z własnością, a więc przede wszystkim możliwość odpisów, amortyzacji środka trwałego. Jest to podstawowa różnica między leasingiem finansowym i operacyjnym. Do kosztów uzyskania przychodu oprócz amortyzacji, można zaliczyć jedynie odsetki z leasingu. Jest  z nich jednak wyłączony czynsz inicjalny. 

 

Suma opłat leasingu, z wyłączeniem podatku, musi być równa co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Zasada ta dotyczy zarówno leasingu finansowego, jak i operacyjnego. Podatek VAT przy leasingu finansowym jest płatny z góry, razem z pierwszą ratą kredytu leasingowego. Wynika to z traktowania tego rodzaju leasingu jako dostawy towaru. 

 

Po zakończeniu umowy leasingu przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy zgodnie z warunkami, które zostały określone w umowie. 

 

Leasing operacyjny

 

Umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na okres nie krótszy niż  40% przeciętnego okresu amortyzacji danego środka trwałego. Zdecydowana większość umów na leasing samochodów jest podpisana na zasadach leasingu operacyjnego. Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu umowy. W związku z tym przedmiot ten nie jest zaliczany do aktywów firmy, a prawo do amortyzacji posiada leasingodawca. Leasingobiorca może jednak jako koszt uzyskania przychodu zakwalifikować zarówno czynsz inicjalny, jak i raty leasingowe. Podatek VAT nie jest płatny z góry, a doliczany do każdej raty, ponieważ ten rodzaj leasingu jest traktowany jako usługa. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić użytkowany środek trwały za kwotę określoną w umowie. Jest ona uzależniona od amortyzacji i okresu wykupu i powiększona o podatek VAT. 

 

Leasing operacyjny jest polecany tym podmiotom, którym zależy na niskich kosztach początkowych i są w stanie zrezygnować z możliwości amortyzacji środka. 

Podziel się tym artykułem: