Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt
http://sxc.hu/

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi samochód wybierze leasing zamiast kredytu – wskazują szacunki Tax Care. Korzyści wynikają z możliwości zaliczenia całej raty w koszty podatkowe. Rekompensują one ograniczenia w możliwości odliczenia całego podatku VAT.

Przełom roku to tradycyjnie czas wyprzedaży w salonach samochodowych. Przedsiębiorcy są bombardowani ofertą zakupu kończącego się rocznika na atrakcyjnych warunkach. Choć zakupu osobowego auta firmowego nie można potraktować jako jednorazowego kosztu podatkowego, wielu przedsiębiorców decyduje się na taki krok w okolicach grudnia, bo ma wtedy jasność, z jakim dochodem zamyka rok podatkowy. A ci przedsiębiorcy, dla których koniec roku to gorący czas w prowadzonym biznesie, mogę mieć też dodatkowy powód do inwestycji właśnie wtedy – potrzeba dokonania zakupów w celu odliczenia VAT.

Dlatego Tax Care sprawdził, jaki sposób finansowania zakupu firmowego samochodu przedsiębiorcy bardziej atrakcyjny – kredyt czy leasing. Porównaliśmy warunki zakupu aut osobowych o wartości 60 tys. zł i 170 tys. zł zakładając, że:

• w obu przypadkach spłata trwa pięć lat,
• prowizja wynosi 5%,
• wkład własny wynosi 10% przy tańszym samochodzie i 20% przy droższym,
• przedsiębiorca jest opodatkowany liniowo,
• auto jest środkiem trwałym przez 5 lat.

Założyliśmy także, że przedsiębiorca dokonuje wyboru pomiędzy kredytem a leasingiem operacyjnym (możliwy jest jeszcze leasing finansowy, ale z podatkowego punktu widzenia jest bardzo podobny do kredytu, a do tego zdecydowanie mniej popularny wśród leasingobiorców).

Kredyt nie jest kosztem, ale odsetki tak

Biorąc kredyt na zakup samochodu trzeba pamiętać, że sama pożyczka nie jest kosztem podatkowym. Do kosztów firma zaliczy natomiast kwoty wynikające z amortyzacji auta oraz zapłacone odsetki. Ale uwaga! Odsetki, które zostaną naliczone do dnia przekazania samochodu do używania, podwyższą jego wartość początkową, która będzie amortyzowana. Późniejsze, czyli zapłacone po dniu przekazania samochodu do używania, zostaną zaliczone do kosztów bezpośrednio.

Są ograniczenia…

W przypadku samochodu osobowego przedsiębiorca musi się liczyć z ograniczeniami przy rozliczeniu kosztów. Dotyczy to aut, których wartość jest wyższa niż 20 tys. euro (kwota ta jest przeliczana na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania). W takiej sytuacji do kosztów nie można zaliczyć nadwyżki ponad tę kwotę.

… ale nie przy leasingu operacyjnym

Takie ograniczenie nie dotyczy jednak samochodów wziętych w leasing operacyjny - w tym przypadku leasingobiorca bez ograniczeń zalicza w koszty całość rat leasingowych, a także czynsz inicjalny i opłaty manipulacyjne. Ta forma finansowania będzie więc szczególnie korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy kupują drogi samochód osobowy.

Większy VAT do odliczenia przy leasingu

W przypadku samochodu osobowego można odliczyć 60% VAT-u wykazanego na fakturze, jednak nie więcej niż 6 tys. złotych. Pozostała, nieodliczona część stanowi natomiast koszt uzyskania przychodu. Kupując auto na kredyt, VAT rozliczymy „z góry” jednorazowo. W przypadku leasingu operacyjnego, który jest traktowany jako świadczenie usług, VAT rozliczony zostanie co miesiąc z kolejnej faktury za czynsz (aż do ustalonego limitu). Należy jednak pamiętać, że wykup samochodu przy umowie leasingu traktowany jest już nie jako świadczenie usług, tylko jako odpłatna dostawa, opodatkowana VAT. Dlatego VAT od kwoty wykupu można odliczyć ponownie, tym razem z faktury zakupu (również maksymalnie 60% VAT, nie więcej niż 6 tys. zł).

15 tys. zł oszczędności

Z przeprowadzonej symulacji wynika, że efektywny koszt zakupu samochodu o wartości 60 tys. zł, czyli uwzględniający zaliczenie odsetek w ciężar kosztów podatkowych oraz odliczenie VAT, wynosi 59,7 tys. zł. Gdyby przedsiębiorca to samo auto nabył w ramach leasingu, koszt ten wyniósłby 57,5 tys. zł, czyli byłby o ponad 2 100 zł niższy.

Z kolei efektywny koszt zakupu auta o wartości 170 tys. zł wyniósłby 187,1 tys. zł w przypadku kredytu i 172,6 tys. zł w przypadku leasingu. Różnica wynosi aż 14 483 złote! Widać więc wyraźnie, że korzystanie z leasingu jest szczególnie opłacalne w przypadku droższych samochodów. Oczywiście otrzymane wyniki są efektem przyjętych założeń. Konkretne warunki, jakie przedsiębiorca otrzymałby w banku lub u leasingodawcy spowoduje, że wynik kalkulacji będzie inny.

Kredyt na nowe auto osobowe dla firmy (w złotych, na 5 lat, prowizja 5%)
(firma jest opodatkowana 19-proc. stawką liniową, auto jest środkiem trwałym firmy przez 5 lat)

Wartość auta (brutto)  Całkowity koszt kredytu (odsetki plus prowizja) Tarcza podatkowa Efektywny koszt nabycia auta
 60 tys. zł (wpłata własna 10%)  19 660,80 zł  VAT: 6000 zł

Podatek dochodowy:
3 735,55 zł (odsetki i prowizja) oraz 10 260 zł (amortyzacja)

Razem: 19 955,55 zł

 59 705,25 zł
 170 tys. zł (wpłata własna 20%)  49 516,40 zł

 VAT: 6000 zł

Podatek dochodowy:
9 408,12 zł (odsetki i prowizja) oraz 16 986 zł
(amortyzacja)*

Razem: 32 394,12 zł

 187 122,28 zł

* przy założeniu, że średni kurs euro, przyjęty dla ustalenia limitu amortyzacji, wynosi 4,47 zł
Źródło: wyliczenia własne Tax Care na podstawie symulacji kredytu w Idea Bank

Leasing nowego auta osobowego (umowa na 5 lat, prowizja 5%)
(firma jest opodatkowana 19-proc. stawką liniową)

Wartość pojazdu (brutto)  Suma rat leasingowych (kwota netto) Suma rat leasingowych (kwota VAT)  Tarcza podatkowa  Efektywny koszt nabycia auta
 60 tys. zł (opłata wstępna 10%, wykup 1%)  63 012,98 zł  14 146,39 zł  VAT: 6000 zł

Podatek dochodowy:
13 508,04 zł
VAT przy wykupie: 64,39 zł

Razem:
19 572,43 zł

 57 586,94 zł
 170 tys. zł (opłata wstępna 20%, wykup 1%)  179 108,20 zł  40 208,67 zł  VAT: 6000 zł

Podatek dochodowy:
40 495,54 zł
VAT przy wykupie: 182,44 zł

Razem:
46 677,98 zł

 172 638,89 zł

Źródło: wyliczenia własne Tax Care na podstawie symulacji leasingu w PDK SA

Decydując się na leasing zamiast kredytu trzeba jednak pamiętać o wadach takiego rozwiązania. Obok wspomnianych już ograniczeń w odliczaniu VAT, można jeszcze wymienić niewielkie możliwości sfinansowania w ten sposób zakupu auta używanego czy to, że umowę leasingu zawiera się zwykle przynajmniej na dwa lata i w zasadzie nie ma możliwości, aby zakończyć ją przed terminem.

  Zalety  Wady
 Kredyt  - podatek VAT można rozliczyć od razu przy zakupie
- banki udzielą kredytu zarówno na zakup nowego, jak i używanego auta (w przypadku samochodu używanego można zastosować wyższe stawki amortyzacji)
- kredyt można bez problemu spłacić przed czasem (choć zazwyczaj trzeba w związku z tym zapłacić prowizję
- możliwość zastosowania korzystnej, jednorazowej amortyzacji (ale tylko w przypadku samochodu ciężarowego).
 - banki niechętnie podejmują się kredytowania przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność; instytucje finansowe wymagają od nich zazwyczaj przynajmniej kilkumiesięcznego stażu (szczególnie od firm z niskim wkładem własnym),
- likwidacja szkody na własną rękę.

 Źródło: Tax Care

  Zalety  Wady
 Leasing operacyjny  - firmy leasingowe są bardziej elastyczne niż banki, bez większych problemów sfinansują auto przedsiębiorcy, który dopiero rozpoczyna działalność

- opóźnienia w płatności rat leasingowych nie są odnotowywane w BIK

- uproszczone procedury związane z zawarciem umowy leasingu

- pomoc firmy leasingowej przy likwidacji szkody

- możliwość skorzystania z usług dodatkowych (przeglądy, naprawy itp.)

 - firma nie może rozliczyć podatku VAT „z góry”, tylko stopniowo, w każdej kolejnej racie leasingowej

- firmy leasingowe rzadko podejmują się finansowania aut używanych

- umowa leasingu musi trwać minimum 2 lata i praktycznie nie można jej zakończyć przed czasem wynikającym z umowy

 Źródło: Tax Care

 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także