L4 a działalność gospodarcza – najważniejsze...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

L4 a działalność gospodarcza – najważniejsze informacje

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

L4 a działalność gospodarcza – jak to wygląda w praktyce?

Jedną z sytuacji, które trudno przewidzieć, jest choroba. Bez wątpienia może ona utrudnić pełnienie obowiązków wynikających z prowadzenia firmy. Ponadto dla przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami finansowymi. Przebywając na zwolnieniu lekarskim, nie można pracować, a nie każdy będzie miał możliwość otrzymania zasiłku chorobowego. Oznacza to, że choroba podczas działalności gospodarczej jest zagrożeniem dla budżetu domowego.

Podczas analizy zależności L4 a działalność gospodarcza należy zwrócić szczególną uwagę na inne zasady, które obowiązują osoby prowadzące własną firmę. Wiele zależy od opłacanych składek oraz ich wysokości. Część przedsiębiorców korzysta z preferencyjnych zasad i szuka oszczędności, ale te mogą mieć negatywny skutek na przykład w przypadku choroby. Wyłącznie przedsiębiorca opłacający składkę chorobową może liczyć na otrzymanie zasiłku chorobowego. Od tego, ile płaci do ZUS, zależy wysokość świadczenia.

Składka chorobowa jest dobrowolna i część osób rezygnuje z niej, aby zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wybierając, czy przedsiębiorca będzie ją opłacał, podejmuje tak naprawdę decyzję o korzystaniu ze świadczeń ZUS w przypadku choroby. Warto również zwrócić uwagę, że nie wystarczy zmienić zdania podczas choroby lub przy pierwszych jej objawach. Należy pamiętać o obowiązującym okresie karencji. Wynosi on 90 dni. Spójrzmy na przykład.

Przykład:

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 1 stycznia 2023 roku. Podjął decyzję o opłacaniu składki chorobowej. Okres karencji kończy się więc 31 marca 2023 roku. Jeżeli w tym czasie zachoruje, nie będzie mógł skorzystać z zasiłku chorobowego. Dopiero od 1 kwietnia 2023 ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z opłacania składek na ZUS.

Ważną kwestią, która budzi wątpliwości wielu przedsiębiorców, jest zależność między preferencyjnymi składkami ZUS a prawem do L4. Jeżeli przedsiębiorca opłaca mały ZUS, wówczas przysługują mu świadczenia, ale z uwagi na wysokość składek będą one najniższe. Ile wynosi L4 na działalności gospodarczej 2023? Poniżej znajdziesz szczegółową analizę.

L4 a działalność gospodarcza – najważniejsze zasady

Jak wspomnieliśmy wyżej, wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy zależy od wysokości składek, które opłaca. Konkretnie podczas obliczeń należy wziąć pod uwagę dwa elementy:

 • wymiar podstawy składek,
 • liczbę dni, w których osoba prowadząca firmę przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Szczegółowe zasady znajdują się w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2022.1732).

Zgodnie z przepisami, osoba prowadząca działalność gospodarczą uzyska świadczenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru składek. Za każdy dzień zwolnienia lekarskiego przysługuje 1/30 wyliczonej kwoty. Wyjątkiem są kobiety, które w okresie ciąży mogą uzyskać 100% tej wartości.

Podstawę wymiaru w przypadku zasiłku chorobowego należy obliczyć na podstawie średniej wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy. Następnie tę kwotę należy pomniejszyć o wskaźnik 13,71%. Jak prezentują się wysokości zasiłku, biorąc pod uwagę zależność L4 a działalność gospodarcza? Prezentujemy poniżej.

 • Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca duży ZUS, wówczas za 30 dni choroby przysługuje jej kwota 2 872,42 zł brutto.
 • Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca mały ZUS, wówczas za 30 dni choroby przysługuje jej kwota 722,77 zł brutto.

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, prowadząc działalność gospodarczą, należy złożyć odpowiedni wniosek Z-3b. Druk można wypełnić i złożyć online przez PUE ZUS lub dostarczyć w wersji papierowej. Warto podkreślić, że wypłata środków następuje 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Co ważne, przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne za dni, w których przebywał na zwolnieniu lekarskim i otrzymywał zasiłek. Aby uzyskać taką możliwość, należy złożyć deklarację ZUS DRA z uwzględnieniem nowych okoliczności. Pozostałe składki pozostają bez zmian. Osoba prowadząca własną firmę będzie musiała więc opłacić ubezpieczenie zdrowotne w pełnym wymiarze mimo choroby. Co w sytuacji, gdy występuje zależność działalność gospodarcza i etat a zwolnienie lekarskie? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Działalność gospodarcza i etat a zwolnienie lekarskie – co musisz wiedzieć?

Każda osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Dodatkowo pracodawca opłaca składkę zdrowotną. W takim przypadku zobowiązania wobec ZUS podczas jednocześnie prowadzonej działalności gospodarczej zmieniają się w zależności od wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę.

 • Osoby zarabiające mniejszą kwotę niż płaca minimalna muszą opłacić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej składki: emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną.
 • Osoby otrzymujące wynagrodzenie równe lub wyższe muszą opłacić jedynie składkę zdrowotną. Pozostałe są dobrowolne.

Jeżeli przedsiębiorca chce opłacać dobrowolną składkę chorobą, wówczas wynagrodzenie z umowy o pracę musi być niższe niż płaca minimalna. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera świadczenie chorobowe z tytułu umowy o pracę, nie może wykonywać obowiązków również w ramach własnej firmy.

Aby uniknąć strat finansowych lub wysokich kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, można ją zawiesić na czas choroby albo przekazać innej osobie na podstawie pełnomocnictwa. W drugim przypadku należy dodatkowo złożyć odpowiedni wniosek CEIDG-1. Jeżeli pełnomocnikiem będzie osoba z rodziny, zostanie potraktowana jako osoba współpracująca, a tym samym utraci prawo do opłacania preferencyjnej stawki – mały ZUS.

Podsumowanie: L4 na działalności gospodarczej 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie poruszane szczegółowo w artykule.

 • Aby otrzymać zasiłek podczas L4, przedsiębiorca musi opłacać składkę chorobową.
 • Składka chorobowa jest dobrowolna. Podejmując decyzję o jej płaceniu, wybieramy, czy w razie choroby otrzymamy świadczenie z ZUS. Ponadto obowiązuje okres karencji wynoszący 90 dni. Dopiero po tym czasie ZUS wypłaci zasiłek w przypadku choroby.
 • Wysokość zasiłku zależy od podstawy wymiaru składek oraz liczby dni choroby.
 • Jeżeli przedsiębiorca opłaca mały ZUS, wówczas otrzyma najniższą wysokość świadczenia.
 • Wysokość zasiłku chorobowego oblicza się, pomniejszając średnią podstawę wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy o wskaźnik 13,71%. Następnie należy wyliczyć 80% tej kwoty.
 • Za każdy dzień L4 na działalności gospodarczej 2023 przysługuje 1/30 wyliczonej kwoty.
 • Działalność gospodarcza i etat a zwolnienie lekarskie – przedsiębiorca nie może wykonywać swoich obowiązków firmowych, przebywając na L4 z tytułu umowy o pracę.
 • Aby uniknąć strat z działalności gospodarczej podczas choroby, można ją zawiesić lub przekazać innej osobie za pomocą pełnomocnictwa (wniosek CEIDG-1).

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Pobierając darmowy program Podatnik.info, przysługuje Ci możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru prawa, księgowości, a także finansów. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji podatkowej pomożemy Ci dopełnić wszystkich formalności. Możesz skorzystać z jednego z trzech darmowych rozwiązań i złożyć PIT online nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zapewnia Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych