Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Kwartalne rozlicznie ryczałtu
http://sxc.hu/

Kwartalne rozlicznie ryczałtu

Podziel się tym artykułem:   

Comiesięczny obowiązek rozliczenia podatku można zastąpić rozliczeniem kwartalnym, jeśli tylko spełni się odpowiednie warunki.

Z kwartalnego rozliczenia podatku można skorzystać w sytuacji, kiedy podatnik rozlicza się z urzędem płacąc podatek liniowy (19%) lub ryczałt ewidencjonowany.


Przejście na płatność w okresie kwartalnym wymaga od podatnika osiągnięcia odpowiednich dochodów. Według najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów podatek kwartalnie mogą uiszczać osoby, których działalność nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty stanowiącej równowartość  25000 euro.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie rycza

łtu w okresie kwartalnym, muszą zgłosić tę decyzję do 20 stycznia roku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, urząd skarbowy uzna, że podatnik nadal opłaca ryczałt w ten sposób.


W sposób kwartalny może również być opłacany zryczałtowany podatek osób osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, nieprowadzących w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej.


Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego kwartalnie wymaga dokonywania wpłat za I, II i III kwartał do 20 dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. Za ostatni kwartał roku podatkowego opłaca się podatek w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Podziel się tym artykułem: