Kwartalne rozlicznie ryczałtu
http://sxc.hu/

Kwartalne rozlicznie ryczałtu

Comiesięczny obowiązek rozliczenia podatku można zastąpić rozliczeniem kwartalnym, jeśli tylko spełni się odpowiednie warunki.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z kwartalnego rozliczenia podatku można skorzystać w sytuacji, kiedy podatnik rozlicza się z urzędem płacąc podatek liniowy (19%) lub ryczałt ewidencjonowany.


Przejście na płatność w okresie kwartalnym wymaga od podatnika osiągnięcia odpowiednich dochodów. Według najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów podatek kwartalnie mogą uiszczać osoby, których działalność nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty stanowiącej równowartość  25000 euro.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie rycza

łtu w okresie kwartalnym, muszą zgłosić tę decyzję do 20 stycznia roku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, urząd skarbowy uzna, że podatnik nadal opłaca ryczałt w ten sposób.


W sposób kwartalny może również być opłacany zryczałtowany podatek osób osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, nieprowadzących w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej.


Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego kwartalnie wymaga dokonywania wpłat za I, II i III kwartał do 20 dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. Za ostatni kwartał roku podatkowego opłaca się podatek w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie e-Deklaracji 2021/2022