Kto składa PIT-36?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kto składa PIT-36?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorca a PIT-36


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklarację PIT 36 wypełniają podatnicy, którzy w 2016 roku prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.


Oznacza to, że deklaracji PIT36 w 2016 roku nie składają przedsiębiorcy, którzy uzyskane dochody rozliczają w formie podatku liniowego o stawce 19 proc. (PT-36L), ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz karty podatkowej (PIT-16).


PIT-36 a najem lub dzierżawa


Ponadto zgodnie z ustawą, podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach (skala podatkowa o stawkach 18 i 32 proc.), także w 2017 roku muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT 36.


Jednak jeżeli przychody z najmu lub dzierżawy uzyskane w 2016 roku opodatkowali w formie ryczałtu ewidencjonowanego o stawce 8,5 proc., to nie składają w urzędzie deklaracji PIT36, lecz zeznanie PIT-28.


PIT-36 a sprzedaż nowej nieruchomości lub lokalu


Jeżeli zgodnie z ustawą w 2016 roku podatnik uzyskał przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. D, czyli:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • innych rzeczy,


– a także jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany – to przychody z tego tytułu również należy wykazać w rozliczeniu PIT 36 za 2016 rok.


PIT-36 – kto jeszcze go wypełnia?


Oprócz tego, zgodnie z ustawą PIT36 wypełniają podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali przychody z:

 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 • są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.


PIT-36 najłatwiej złożyć przez e-Deklaracje


Ministerstwo Finansów po raz kolejny zachęca Polaków do rozliczenia rocznych PIT-ów za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Wypełniając zeznanie drogą elektroniczną, podatnik znacznie zwiększa swoje szanse na szybszy zwrot nadpłaty podatku. Ponadto zaoszczędzi cenny czas, nie musząc go tracić na stanie w kolejce w urzędzie skarbowym lub placówce Poczty Polskiej.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji, użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu i wątpliwości, z których preferencji może skorzystać.


Program PIT pro 2016/2017 dostarczy PIT36 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486  zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika rozliczającego się drogą elektroniczną za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-36 – kto wypełnia i jak rozliczyć PIT-36 za 2019?