Kryteria sprawdzania PIT-ów przez urzędników
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kryteria sprawdzania PIT-ów przez urzędników

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pierwszy etap kontroli zeznań rocznych

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, organy podatkowe pierwszej instancji sprawdzają złożone deklaracje poprzez badanie ich poprawności pod względem formalnym. Następnie ustalany jest stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności tego stanu z deklaracją. Oprócz tego analizowane są dokumenty źródłowe (m. in. PIT-11) w celu zweryfikowania ich prawdziwości z danymi podanymi przez podatnika w zeznaniu.

Urzędnicy samodzielnie poprawiają drobne błędy formalne

Jeżeli w deklaracji wykryte zostaną drobne uchybienia formalne, to organy podatkowe w zależności od ich charakteru i zakresu samodzielnie je korygują (jeśli w rezultacie korekty zmiana wysokości zobowiązania nie przekroczy 1 tys. zł) lub zawiadamiają podatnika, jakie błędy musi poprawić w swoim zeznaniu.

Ocena merytoryczna deklaracji ma swobodny charakter

Nieco inaczej procedura sprawdzania deklaracji wygląda w przypadku, kiedy organy podatkowe mają wątpliwości merytoryczne co do treści zeznania. Wtedy urzędnicy najczęściej wzywają do siebie podatnika w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia braków w zeznaniu, uzasadniając przyczyny zakwestionowania poprawności danych zawartych w PIT.

W tym trybie ocena deklaracji przez organ podatkowy ma charakter uproszczony. Pozwala to urzędnikom w sposób jak najmniej sformalizowany wstępne dokonać oceny zagadnień o charakterze materialnym. Dla stosowania powyższego przepisu nie jest ważne, czy ewentualna niepoprawność deklaracji będzie skutkować zaniżeniem czy zawyżeniem zobowiązania podatkowego.

Jeżeli podatnik zgodzi się z zastrzeżeniami organu podatkowego i uzupełni (poprawi) deklarację w sposób jednoznacznie usuwający wątpliwości urzędników, to wtedy zbędne jest wszczynanie postępowania podatkowego. Natomiast gdy podatnik nie zgodzi się ze stanowiskiem organu podatkowego, a wątpliwości co do poprawności zeznania nie zostaną rozwiane, to w takim przypadku wszczyna się postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu fotowoltaiki i pompy ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych