Kosztem podatkowym przy nabyciu gruntu mogą być odsetki...
http://sxc.hu/
Tax Care

Kosztem podatkowym przy nabyciu gruntu mogą być odsetki od kredytu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Poniesionych wydatków na nabycie gruntów, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako nabyte dla celów prowadzenia działalności gospodarczej stanowią one środki trwałe przedsiębiorstwa, ale nie podlegają również amortyzacji. Pomimo zatem, że przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać nabyty grunt w ewidencji środków trwałych, nie będzie mógł dokonywać od wartość początkowej gruntu odpisów amortyzacyjnych i zaliczyć ich do kosztów podatkowych.

Za koszty podatkowe nie można uznać także wydatków, jakie przedsiębiorca ponosi w związku z nabyciem gruntu. Chodzi tu m.in. o taksę notarialną, prowizję pośrednika, opłatę sądową. Czy można zatem w jakiś sposób zoptymalizować zakup gruntu, który przedsiębiorca zamierza wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności?

Finansowanie nabycia kredytem

Jeśli zakup gruntu pod działalność gospodarczą sfinansowany zostanie kredytem, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można odprowadzane od kwoty kredytu odsetki. Muszą zostać jednak spełnione pewne warunki. Taki kredyt musi być udzielony na cele gospodarcze. Warto także pamiętać, że ujęte w kosztach podatkowych będą mogły być tylko te odsetki, które zostały naliczone i zapłacone po wprowadzeniu nabytego gruntu do ewidencji środków trwałych. Odsetki zapłacone przed wprowadzeniem gruntu do ewidencji środków trwałych zwiększają wartość początkową gruntu, a tym samym staną się kosztem w momencie jego sprzedaży.

Zaktywizowane w momencie sprzedaży

Co warto mieć na uwadze, wydatki poniesione na nabycie gruntu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia takiego gruntu. O wartość poniesionych wydatków przedsiębiorca będzie mógł bowiem obniżyć podstawę do opodatkowania, jeśli określony zostanie dochód z odpłatnego zbycia oraz gdy zbycie to będzie przedmiotem działalności gospodarczej. Dotyczy to również nie ujętych w momencie nabycia gruntu wspomnianych wcześniej wydatków towarzyszących temu nabyciu (prowizja, opłata sądowa). Ponieważ zwiększają one wartość początkową gruntu, a zatem, staną się kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży gruntu.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Założenie księgi wieczystej krok po kroku