Korekta PIT może zwiększyć kwotę zwracanego podatku
http://sxc.hu/

Korekta PIT może zwiększyć kwotę zwracanego podatku

Znalazłeś w szufladzie zapomniany rachunek za internet lub informację o dochodzie, którego nie uwzględniłeś w złożonym właśnie PIT? Złóż korektę, dzięki której w przypadku omyłki na swoją niekorzyść możesz zwiększyć kwotę zwracanego podatku, a w sytuacji, gdy pomyliłeś się na niekorzyść fiskusa – masz szansę zapłacić niższe odsetki od zaległości podatkowych.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Termin składania PIT-ów już minął, ale jeśli okaże się, że popełniliśmy błąd w rocznym zeznaniu podatkowym, mamy prawo je skorygować - taki przywilej wynika z Ordynacji podatkowej. Czasu na złożenie korekty zeznania jest dużo – możemy je poprawić w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. A zatem zeznanie roczne za 2011 r. można korygować aż do końca 2017 r. (chyba że w korekcie wnioskujemy o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w takim wypadku na złożenie korekty mamy tylko miesiąc od upływu terminu dla złożenia zeznania, czyli w tym roku możemy to zrobić do 30 maja).

Jeśli więc w pośpiechu pomyliliśmy się w obliczeniach czy znaleźliśmy w szufladzie zapomniane rachunki pozwalające na skorzystanie z ulg podatkowych (np. za internet) lub informację o dochodzie, którego nie uwzględniliśmy w rocznym zeznaniu, naprawi to właśnie korekta zeznania. Niezależnie od tego, czy pomyliliśmy się na swoją korzyść, czy na korzyść urzędu skarbowego.

Do korekty należy dołączyć uzasadnienie

Korekta jest niczym innym, jak ponownym złożeniem tego samego formularza. Oznacza to, że jeśli rozliczyliśmy się na przykład na PIT-37, musimy ponownie złożyć ten sam druk. Różnica polega na tym, że zamiast rubryki „złożenie zeznania” należy koniecznie zaznaczyć rubrykę „korekta zeznania”. Poza tym wraz z korygowanym zeznaniem składamy pisemne uzasadnienie przyczyn korekty, w którym opisujemy, czego ona dotyczy. Deklaracje, które zostały złożone za pomocą internetu, można, ale nie trzeba korygować w tej samej, elektronicznej formie – w takiej sytuacji korektę wraz z uzasadnieniem możemy złożyć także osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie korekty zeznania w formie elektronicznej, pisemne uzasadnienie przyczyn korekty dołączamy na załączniku ORD-ZU.

Poprawki tylko na formularzach obowiązujących w danym roku

Gdy zamierzamy skorygować zeznanie za wcześniejsze lata, na przykład za 2008 r., musimy to zrobić za pomocą formularza PIT, który obowiązywał właśnie w tym roku (potrzebne druki można znaleźć na przykład w internecie). Podobnie jest z korektą formularzy w wcześniejszych lat składanych w formie elektronicznej – jeśli nie mamy podpisu elektronicznego, za pośrednictwem internetu możemy dokonać korekty tylko tych zeznań podatkowych, które w danym roku można było złożyć w formie elektronicznej. Oznacza to, że w przypadku zeznania za 2008 r. za pomocą internetu możemy skorygować tylko zeznanie PIT-37, ale już w przypadku zeznań za 2009 r. – także PIT-36, PIT-36-L, PIT-38 i PIT-39.

Jakie zeznania można skorygować w wersji elektronicznej (bez użycia podpisu elektronicznego)

Zeznania za 2008 r. – PIT-37
Zeznania za 2009 r. – PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
Zeznania za 2010 r. - PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A
Zeznania za 2011 r. - PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A

Jeśli z korekty zeznania wynika, że musimy dopłacić podatek, nie wystarczy samo złożenie poprawionej deklaracji – należy także wpłacić podatek, do tego powiększony o odsetki od zaległości podatkowych, które w tym roku wynoszą 14% w skali roku (chyba że ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie listu poleconego, czyli 6,60 zł – w takiej sytuacji nie trzeba płacić odsetek). Jeśli jednak zapłacimy zaległy podatek w ciągu 7 dni od dnia złożenia zeznania, mamy prawo do obniżonych odsetek, których stawka aktualnie wynosi 10,5%.

Korygując zeznanie nie możemy wnioskować o wspólne rozliczenie

Należy jednak pamiętać, że nie można dokonać korekty w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, choć tylko w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Korekta rocznego zeznania nie jest także możliwa w sytuacji, gdy dopiero teraz chcemy skorzystać wspólnie rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybór takich sposobów opodatkowania jest możliwy tylko w deklaracji złożonej w terminie, czyli w tym roku do 30 kwietnia. Jeśli więc najpierw rozliczyliśmy się z małżonkiem na oddzielnych formularzach, po 30 kwietnia nie jest już możliwe wspólne rozliczenie. Inna będzie sytuacja, gdy we wspólnie złożonym zeznaniu, które trafiło do urzędu skarbowego w terminie do końca kwietnia, małżeństwo znajdzie błąd po 30 kwietnia. W takiej sytuacji małżonkowie mogą złożyć korektę w ciągu wspomnianych 5 lat i poprawić błąd bez utraty prawa do wspólnego rozliczenia.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Mija termin zwrotu nadpłaty podatku - za opóźnienie fiskus zapłaci 14,5%