Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzy swą...
http://sxc.hu/

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzy swą działalność

Nowela ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy rozszerza zakres jej działania. Zgodnie z jej treścią, PIP będzie mogła kontrolować wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie osoby oraz przedmioty wykonujące pracę lub zlecenie na rzecz pracodawcy, nawet jeśli wykonujący zlecenie będzie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uchwalona w czerwcu br. nowela ustawy o PIP objęła dwie strefy działania Inspekcji: wewnętrzną – sposób działania i kompetencje PIP – oraz zewnętrzną związaną ze zmianą uprawnień PIP w stosunku do podmiotów podlegających kontroli. W wyniku zmian planuje się również poszerzenie katalogu katalogi i zakresu uprawnień kontrolnych PIP.

 

Specjaliści PKPP Lewiatan, zwracają szczególną uwagę na tę ostatnią wspomnianą kwestię – rozszerzenie katalogu kontrolowanych podmiotów. Naszym zdaniem są to zmiany dość istotne, a zarazem dyskusyjne. Proponowany kształt przepisów pozwala wnioskować, iż Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła kontrolować w ramach swoich kompetencji wszystkie przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich osób i podmiotów wykonujących pracę lub zlecenie na rzecz pracodawcy, nawet jeżeli osoba wykonująca zlecenie będzie prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest to dość znaczące rozszerzenie jej uprawnień kontrolnych - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, z-ca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

 

Zdaniem PKPP Lewiatan, wśród pozytywnych zmian proponowanych przez rząd znalazła się propozycja wprowadzenia oddziaływania prewencyjnego PIP na pracodawców i przedsiębiorców oraz stworzenie możliwości odstąpienia inspektora – w uzasadnionych przypadkach – od stosowania środków prawnych. Zgodnie z doświadczeniami podobnych instytucji europejskich Inspekcja Pracy powinna w większym stopniu zajmować się wyjaśnianiem i popularyzacją standardów prawa pracy i prewencją przeciwko ich naruszaniu, a w dalszej kolejności karaniem i egzekwowaniem tego prawa – zapewnia Grażyna Spytek-Bandurska.

 

Niemniej, członkowie PKPP Lewiatan zauważają, że w ustawie zabrakło regulacji określających jakościowe kryteria oceny pracy PIP przez Radę Ochrony Pracy. Sugerują, że polscy ustawodawcy powinni wzorować się w tym wypadku na innych krajach europejskich, np. na Wielkiej Brytanii. Tam rozliczanie inspekcji pracy z jej działań zupełnie odbiega od praktyk stosowanych w Polsce.

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy PIP skontroluje firmę bez uprzedzenia?