Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzy swą...
http://sxc.hu/

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzy swą działalność

Nowela ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy rozszerza zakres jej działania. Zgodnie z jej treścią, PIP będzie mogła kontrolować wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie osoby oraz przedmioty wykonujące pracę lub zlecenie na rzecz pracodawcy, nawet jeśli wykonujący zlecenie będzie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uchwalona w czerwcu br. nowela ustawy o PIP objęła dwie strefy działania Inspekcji: wewnętrzną – sposób działania i kompetencje PIP – oraz zewnętrzną związaną ze zmianą uprawnień PIP w stosunku do podmiotów podlegających kontroli. W wyniku zmian planuje się również poszerzenie katalogu katalogi i zakresu uprawnień kontrolnych PIP.

 

Specjaliści PKPP Lewiatan, zwracają szczególną uwagę na tę ostatnią wspomnianą kwestię – rozszerzenie katalogu kontrolowanych podmiotów. Naszym zdaniem są to zmiany dość istotne, a zarazem dyskusyjne. Proponowany kształt przepisów pozwala wnioskować, iż Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła kontrolować w ramach swoich kompetencji wszystkie przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich osób i podmiotów wykonujących pracę lub zlecenie na rzecz pracodawcy, nawet jeżeli osoba wykonująca zlecenie będzie prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest to dość znaczące rozszerzenie jej uprawnień kontrolnych - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, z-ca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

 

Zdaniem PKPP Lewiatan, wśród pozytywnych zmian proponowanych przez rząd znalazła się propozycja wprowadzenia oddziaływania prewencyjnego PIP na pracodawców i przedsiębiorców oraz stworzenie możliwości odstąpienia inspektora – w uzasadnionych przypadkach – od stosowania środków prawnych. Zgodnie z doświadczeniami podobnych instytucji europejskich Inspekcja Pracy powinna w większym stopniu zajmować się wyjaśnianiem i popularyzacją standardów prawa pracy i prewencją przeciwko ich naruszaniu, a w dalszej kolejności karaniem i egzekwowaniem tego prawa – zapewnia Grażyna Spytek-Bandurska.

 

Niemniej, członkowie PKPP Lewiatan zauważają, że w ustawie zabrakło regulacji określających jakościowe kryteria oceny pracy PIP przez Radę Ochrony Pracy. Sugerują, że polscy ustawodawcy powinni wzorować się w tym wypadku na innych krajach europejskich, np. na Wielkiej Brytanii. Tam rozliczanie inspekcji pracy z jej działań zupełnie odbiega od praktyk stosowanych w Polsce.

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 226 głosów
42%

przez telefon

94 głosów
55%

z komputera

124 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także