Konto mieszkaniowe
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Konto mieszkaniowe

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Konto Mieszkaniowe 2023 - 14 marca rząd przyjął projekt ustawy zawierającej od kiedy i dla kogo premia w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Następnie ustawa trafi do Sejmu i będzie rozpatrywana od 12 do 14 kwietnia.

Brak wkładu własnego wymaganego przez banki od osób starających się o kredyt często uniemożliwia zakup nieruchomości. Rachunki oszczędnościowe mają ułatwić takim osobom wzięcie kredytu, a za regularne wpłaty rząd będzie dodatkowo przyznawał premie. Zasady jej liczenia są bardzo korzystne. Przy minimalnych wpłatach można zyskać nawet 17 tys. zł. Poza oszczędzaniem na własne lokum Ministerstwo Rozwoju i Technologii oferuje także Bezpieczny kredyt 2%.

Od kiedy rusza nowy program Konto Mieszkaniowe?

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe została przyjęta przez Radę Ministrów 14 marca 2023. Zgodnie z zapowiedziami, zarówno program Pierwsze Mieszkanie, jak i program Konto Mieszkaniowe, mają ruszyć 1 lipca 2023 roku. Program ma potrwać przez 5 lat. 

Kto może założyć Konto Mieszkaniowe w ramach rządowego programu?

Program Pierwsze Mieszkanie w ramach, którego można otworzyć konto mieszkaniowe, dedykowany jest dla osób w wieku do 45 lat, które myślą o zakupie pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego. Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała żadnej nieruchomości mieszkalnej: mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Z tymże mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m² w przypadku 2 dzieci,

 • 75 m² w przypadku 3 dzieci,

 • 90 m² w przypadku 4 dzieci,

 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

 • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,

 • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,

 • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu,

 • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Gdzie można założyć Konto Mieszkaniowe?

Oszczędnościowe Konto Mieszkaniowe to klasyczny rachunek oszczędnościowy, który będzie można założyć w bankach komercyjnych, biorących udział w programie (banki, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Konta mają być prowadzone przez banki bezpłatnie. Rząd zakłada, że większość banków przystąpi do programu.

Konto mieszkaniowe będzie można po upływie roku, przenieść nieodpłatnie do innego banku.

Premia Mieszkaniowa od państwa

Za regularne oszczędzanie w ramach programu (osobom posiadającym Indywidualne Konto Mieszkaniowe) zostanie naliczona, co roku, specjalna Premia Mieszkaniowa. Aby ją otrzymać należy oszczędzać od 3 do 10 lat i dokonać co najmniej 11 wpłat w każdym roku, w kwocie co najmniej 500 zł. Premia ma być równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana ma być corocznie i wypłacana jednorazowo, na koniec okresu oszczędzania. Co w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości jest wyższy niż wskaźnik inflacji? Kwota oszczędności ma być waloryzowana o wskaźnik najbardziej korzystny dla oszczędzających.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku (jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym), przy czym odsetki od zaoszczędzonych pieniędzy będą zwolnione z podatku Belki.

Premia Mieszkaniowa, a warunki oszczędzania

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat. Warunki jakie należy spełnić:

 • Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

 • W każdym roku możliwy 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.

 • Możliwe wpłaty w różnej wysokości.

 • Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej od państwa.

Ile może wynieść premia do Konta Mieszkaniowego?

Premia wypłacana z budżetu państwa sprawi, że Konto Mieszkaniowe może być bardzo atrakcyjne finansowo. Zysk z konta oszczędnościowego nie będzie opodatkowany. Dzięki temu oszczędzający zyska więcej niż na standardowym koncie oszczędnościowym.

W skali całego okresu oszczędzania może to być od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Przy minimalnych wpłatach, odkładając 55 tyś. zł, w ciągu 10 lat można zyskać nawet 17 tys. zł. Jeśli w jednym roku nie zostaną spełnione powyższe warunki otrzymania premii, w kolejnym roku znowu będzie można się o nią starać.

Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym?

Pieniądze zaoszczędzone na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych można będzie przeznaczyć na zakup mieszkania, budowę domu, remont lub prace wykończeniowe. Oszczędzający będą mogli wydać je także na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Premia Mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać jedynie w przypadku wypłaty odłożonych środków na:

 • zakup pierwszego mieszkania, w tym

 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego

 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu

 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej

 • partycypację w SIM albo TBS

 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

W przypadku zakończenia oszczędzania na wydanie środków uczestnik programu będzie miał 5 lat.

Konto oszczędnościowe - oprocentowanie

Przez cały okres oszczędzania, gromadzone na koncie środki pieniężne będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ale nie niższej niż 75% stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowego, które zgodnie z ofertą banku prowadzącego konto, mógłby otrzymać obecny klient dla nowych środków. W sytuacji, gdy bank prowadzący konto nie oferuje prowadzenia takich rachunków środki będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej nie niższej niż 50% wskaźnika WIRON.

Konto mieszkaniowe dla dziecka

Oszczędności zgromadzone na rachunku w ramach Konta Mieszkaniowego będzie można przeznaczyć na mieszkanie nie tylko dla siebie, ale i dla dzieci. Konto może być założone na rzecz osoby fizycznej, która ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy o prowadzenie konta nie ma 45 lat. Tym samym wiele osób, które posiadają już nieruchomość na własność (lub posiadały ją w przeszłości) i tak będą mogły założyć Konto Mieszkaniowe, ale na rzecz nastoletniego dziecka.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!