Kredyt na 2%
Podatnik.info
https://pexels.com/
Podatnik.info

Kredyt na 2%

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

14 marca rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przygotowany przez resort rozwoju. Nowy program dopłat do kredytu mieszkaniowego ma obowiązywać od 1 lipca br. i ma pomóc osobom młodym w zakupie mieszkania lub wspomóc budowę domu jednorodzinnego. Poza kredytem na 2 % zachęca także do oszczędzania na własne lokum - ,,Konto mieszkaniowe". Wszystko to w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Najważniejszym założeniem programu jest wsparcie osób, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości. Oprocentowanie takiego kredytu przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania, będzie wynosiło 2%.

Program Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt

Bezpieczny Kredyt na 2% to kredyt hipoteczny z dopłatami do odsetek przewidziany do otrzymania w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Zaletą tego kredytu są niższe od zwykłych kredytów hipotecznych raty, kredyt będzie oparty na stałej stopie procentowej. Osoby nieposiadające oszczędności będą mogły równolegle skorzystać z programu rządowego Mieszkanie bez wkładu własnego. Jednakże warunkiem otrzymania kredytu na 2% będzie posiadanie zdolności kredytowej jak w przypadku zwykłego kredytu mieszkaniowego. Program nie został jeszcze uruchomiony, ma ruszyć 1 lipca 2023 r. Limit środków budżetu państwa jakie mają zostać przeznaczone na program zostanie określony w ustawie.

Od kiedy Bezpieczny Kredyt 2% wejdzie w życie?

Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii kredyt hipoteczny 2% z dopłatami rządowymi ma być możliwy do uzyskania od 1 lipca 2023 roku. Póki co trwa opracowanie ustawy wdrażającej w życie nowy program mieszkaniowy. Dopiero po jej uchwaleniu dowiemy się dokładnie, od kiedy Bezpieczny Kredyt 2 procent będzie w rzeczywistości oferowany przez banki.

Wstępnie kredyty mieszkaniowe z dopłatami do rat, w ramach programu Pierwsze mieszkanie mają być udzielane do 31 grudnia 2027 roku.

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2%?

Potencjalnych kredytobiorców jest wielu. Jednak aby uzyskać preferencyjny kredyt trzeba spełnić kilka warunków.

Kredyt będą mogły uzyskać osoby od 13 do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców conajmniej jednego wspólnego dziecka, wymóg wieku spełniać musi przynajmniej jedno z nich.

Program jest przewidziany tylko dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Osoby, które miały wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będą mogły skorzystać z programu. Dodatkowo w chwili obecnej zakłada się, że Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w sytuacji, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Bezpieczny Kredyt 2% można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Warto także wiedzieć, że w programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania.

Ile wyniesie rata kredytu z dopłatą w programie Pierwsze Mieszkanie?

Przez pierwszych 10 lat kredytowania budżet państwa będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Przykład:

Został on oparty na aktualnej ofercie jednego z banków, który umożliwia wzięcie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem 8,46%.

Dla małżeństwa z dzieckiem, którzy otrzymali preferencyjny kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł., oprocentowanie kredytu o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

W okresie 10 lat dopłaty ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszą raty. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniać.

Zgodnie z przewidywanymi wyliczeniami, dla pierwszej raty kredytu różnica będzie wynosiła prawie 2,6 tys. zł. Rata kredytu hipotecznego bez dopłaty wyniosłaby ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł. Po okresie 10 lat, kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej. W przypadku braku zmiany oprocentowania, miesięcznie będzie to ok. 3172,74 zł. Kwota ta może być mniejsza np. z powodu nadpłaty kredytu lub niższych stóp procentowych.

Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych dla całego okresu 30 lat, bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.


Warunki uzyskania Kredytu 2%

Kredyt będzie można uzyskać jeżeli:

 • kredytobiorca posiada zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać,

 • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,

 • kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem

 • kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tą różnicą, że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich.

Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Wsparcie z programem Bezpieczny Kredyt przewidziane jest dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat kredytu, czyli przez pierwsze 10 lat spłaty, efektywne oprocentowanie kredytu wyniesie 2% plus marża banku. Kredytobiorca będzie płacił część kapitałową oraz 2% odsetek w skali roku. Pozostałą część przypadającą na raty odsetek, dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez 10 lat kredytobiorca będzie spłacał raty malejące, aby szybciej spłacić kapitał. Po upływie tego okresu, oprocentowanie kredytu wróci do stawki ustalonej w umowie kredytowej. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej. 

Jeżeli w czasie korzystania z rządowego wsparcia jakim jest program Bezpieczny Kredyt, kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je lub kupi inne, utraci prawo do dopłat, ach skutkować będzie tym, że uzyskane po tym terminie środki będzie musiał zwrócić (zmiana warunków na rynkowe).

Jakie banki będą brały udział w programie Bezpieczny Kredyt?

W programie wezmą udział banki komercyjne, które zdecydują się wziąć udział w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy i podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego czyli instytucją obsługującą system dopłat do rat kredytowych. Rząd zakłada, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu.

Warto podkreślić, że banki będą oceniały zdolność kredytową potencjalnych klientów nie na 10 lat, ale na cały okres kredytowania.

Jaka może być maksymalna kwota kredytu na 2%?

W programie obowiązują limity na kwoty kredytu. Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego dziecka maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania.

Wysokość rat kredytu po 10 latach

Trzeba mieć na uwadze, że raty kredytu na pewno wzrosną, ponieważ kredytobiorca będzie zobowiązany rozpocząć spłacanie całej części odsetkowej raty zgodnie z aktualnym zmiennym oprocentowaniem kredytu.
Na wysokość raty po okresie wsparcia (10 pierwszych lat kredytowania) wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału zostanie już spłacona przez kredytobiorcę) oraz aktualny poziom stóp procentowych.
Należy także pamiętać o tym, że bank oceniając zdolność kredytową w dniu udzielenia kredytu hipotecznego, uwzględni cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe udogodnienia, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, np. kredytobiorca będzie uprawniony do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w przypadku, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciąży nadmiernie jego możliwości finansowe.

Bezpieczny kredyt 2% a wkład własny

Wkład własny w Bezpiecznym Kredycie 2% jest obowiązkowy, w wysokości 10 lub 20% wartości kupowanego mieszkania. Możliwość wniesienia wkładu własnego ograniczona jest limitem do wysokości 200 tys. zł. W związku z tym, cena nieruchomości nie może być wyższa niż 700 ( dla singla) albo 800 tys. zł (dla małżeństw lub rodziców z dzieckiem). 

Zdolność kredytowa w Bezpiecznym Kredycie 2%

Baki kredytujące, tak jak w przypadku standardowych kredytów hipotecznych, będą oceniały zdolności kredytowe potencjalnych kredytobiorców na cały okres kredytowania. W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu i przyznania spłaty rodzinnej.
Dla osób nieposiadających zdolności kredytowej powstaje drugi program – Konto Mieszkaniowe.

Na czym będzie polegać Konto Mieszkaniowe?

Niebawem ruszy rządowe Konto Mieszkaniowe. Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Dodatkowo w programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Osoby które założą takie konto, będą regularnie oszczędzać i zdecydują się kupić nieruchomość, dostaną specjalną premię. Zasady jej liczenia są bardzo korzystne. Zgodnie z założeniami odsetki od oszczędności zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym będą zwolnione z 19% podatku Belki, a premia mieszkaniowa z PIT. Oprócz tego konto ma być prowadzone przez bank bezpłatnie (z pieniędzy wypłacanych tytułem premii bank może pobrać 1 % prowizji).

Pieniądze zgromadzone na takim koncie będzie można wydać tylko na:

 • zakup mieszkania,

 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego,

 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu,

 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej,

 • partycypację w SIM albo TBS.

Po zakończeniu oszczędzania uczestnik będzie miał 5 lat, aby wydać środki na jeden z powyższych celów.

Premia Mieszkaniowa – warunki programu

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z Konta Mieszkaniowego? Zgodnie z projektem premia będzie wypłacana tylko tym, którzy założą Konto Mieszkaniowe. Może je posiadać osoba, która nie posiada nieruchomości — nie może mieć domu, ani mieszkania własnościowego czy spółdzielczego prawa do lokalu. Wyjątek stanowią jedynie rodziny z dziećmi, które mają jedną nieruchomość, w której właśnie mieszkają. Z tymże mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m² w przypadku 2 dzieci,

 • 75 m² w przypadku 3 dzieci,

 • 90 m² w przypadku 4 dzieci,

 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Konto mogą również założyć rodzice dla swojego nastoletniego dziecka. Na konto mieszkaniowe trzeba regularnie, co miesiąc wpłacać nie mniej niż 500 zł, ale nie więcej niż 2000 zł. Minimalnie trzeba wpłacać przez trzy lata, maksymalnie można przez 10 lat. Realnie przelew na konto trzeba wykonać 11 razy w roku przez minimum trzy lata, by zyskać gwarantowaną premię. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana będzie corocznie i wypłacana jednorazowo.

Związki nieformalne a kredyt 2%

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli w gospodarstwie domowym osoby pozostające w związku nieformalnym wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko (również przysposobione). W takiej sytuacji limit kredytu będzie wynosił 600 tys. zł. Kredyt nie będzie przysługiwał osobom będących w związkach partnerskich, które nie posiadają dzieci.

Kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednorodzinnego

Możliwe będzie wykorzystanie środków uzyskanych z Bezpiecznego Kredytu na wydatki poniesione w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Czy mieszkanie kupione z pomocą programu można wynająć?

Rozwiązania określone w Programie Pierwsze Mieszkanie skierowane są do osób, które planują nabyć pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę w celu zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania dopłaty nie będą przysługiwały.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie

W oparciu o dane przekazane przez Europejski Bank Centralny, średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w Polsce wynosiło we wrześniu 2022 r. 9,07%. Z kolei średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie wynosiło od 1,7% we Francji do 8,88% na Węgrzech. W krajach należących do strefy euro oprocentowanie nie przekraczało 3,9% – to średnia stopa procentowa na Łotwie.

Czy warto starać się o Bezpieczny Kredyt?

Program Pierwsze Mieszkanie skierowany jest do Polaków, którzy w dzisiejszych czasach mają problem z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Rządowy program ma być sposobem na to, aby Polacy otrzymali stosunkowo tani i bezpieczny kredyt.

Czy warto czekać na wdrożenie programu? Zależy to na pewno od indywidualnej sytuacji i finansowych możliwości przyszłych kredytobiorców. Istotne będą na pewno dokładne warunki kredytu określone przez banki np. ile realnie wyniesie marża banku.

W chwili obecnej Bezpieczny Kredyt 2% wydaje się być korzystnym rozwiązaniem, ponieważ w przeciwieństwie do bardzo wysokich ofert rynkowych (związanych z podwyżkami stóp procentowych) jest to kredyt z wyjątkowo niskim oprocentowaniem.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024