KNF będzie kontrolować parabanki
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

KNF będzie kontrolować parabanki

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Projekt wprowadza także, między innymi, maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, jak również zwiększa wymogi wobec przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w formie parabanku.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, nad którymi trwają prace w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Większe uprawnienia KNF

Projekt poszerza na wszystkie sektory rynku finansowego, w tym na instytucje parabankowe, uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, gdy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot prowadzi działalność bez wymaganego zezwolenia. Projekt ma na celu także usprawnienie współpracy KNF z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi tu o możliwość udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę bankową, przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego.

Wyższe sankcje za prowadzenie działalności bez zezwolenia

Obecnie Prawo bankowe przewiduje grzywnę do 5 000 000 zł. i karę pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które prowadzą bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób. Projekt przewiduje zaostrzenie sankcji za powyższy czyn i podwyższenie kary pozbawienia wolności z 3 do 5 lat, jak również wysokości kary grzywny z obecnego maksymalnego poziomu 5 mln zł. do poziomu 10 mln zł.

Koszty kredytu

Projekt określa maksymalną wysokość odsetek za czas opóźnienia, która nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Tzw. opłata przygotowawcza pobierana przez parabank, będzie podlegała zwrotowi, gdy nie dojdzie do podpisania umowy kredytu lub w przypadku niewypłacenia kredytu przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie będzie mogła być wyższa od sumy:

25% całkowitej kwoty kredytu oraz

30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym.

Wymogi wobec przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność polegającą na udzielaniu pożyczek będzie musiał założyć w tym celu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki kapitałowej będzie musiał wynosić co najmniej 200 000 zł, a ponadto będzie można go pokryć jedynie wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie kapitału zakładowego nie będą mogły pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!