Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Kiedy podatnik traci prawo do zwrotu pieniędzy za zakup...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kiedy podatnik traci prawo do zwrotu pieniędzy za zakup kasy fiskalnej?

Podatnik, który posiada prawo do zwrotu części pieniędzy zainwestowanych w zakup kasy fiskalnej, nie zawsze otrzyma zwrot kosztów. 

Kupując kasę fiskalną i występując o zwrot wydatków poniesionych z tego tytułu, zobowiązujemy się do korzystania z tej konkretnej kasy przez minimum trzy lata. Jeśli rejestrowanie za pomocą danego urządzenia zakończymy przed upływem trzech lat, będziemy musieli oddać pieniądze ze zwrotu. Chodzi tu o zaprzestanie rejestracji, które ma trwały i nieodwracalny charakter. Chwilowa awaria kasy i zastąpienie jej kasą rezerwową nie zalicza się więc do tego typu sytuacji. Nie ma jednak znaczenia, czy zaprzestanie to miało miejsce z winy podatnika czy niezależnie od niego. Zawsze mamy obowiązek zwrócenia otrzymanych pieniędzy w terminie do końca miesiąca lub kwartału, w którym zaprzestaliśmy korzystania z kasy. 

W sytuacji, kiedy kasa ulegnie trwałej awarii i serwis nawet w ramach gwarancji wymieni ją na nową, stracimy prawo do zwrotu i będziemy musieli oddać otrzymane pieniądze. Rejestrowanie za pomocą konkretnego urządzenia zostało bowiem przerwane, a na jego miejsce otrzymaliśmy nowe. Stracimy prawo do zwrotu również wtedy, jeśli kasa zostanie zniszczona, np. w wyniku pożaru czy powodzi albo zostanie nam ukradziona. W tym ostatnim przypadku warto wstrzymać się z oddaniem zwrotu do końca okresu, w którym jesteśmy do tego zobowiązani, bo zawsze może się zdarzyć, że kasę uda nam się odzyskać. Wówczas możemy ponownie rozpocząć na niej rejestrację po uprzednim przeglądzie technicznym. 

Zwrot będziemy musieli oddać również wtedy, kiedy firma ogłosi upadłość, rozpoczniemy likwidację, sprzedamy firmę bądź w jakikolwiek inny sposób zakończymy działalność. 

Warto również pamiętać o obowiązkowych przeglądach (raz na dwa lata). Jeśli po dwóch latach od rozpoczęcia korzystania z kasy nie zrobimy jej przeglądu, pieniądze za zwrot również przepadną.

Loading Comments