Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Kiedy skarbówka nie wypłaci Ci nadpłaty podatku?
sxc.hu
Podatnik.info

Kiedy skarbówka nie wypłaci Ci nadpłaty podatku?

Wielu podatników z niecierpliwością oczekuje na zwrot przysługującej im nadpłaty podatku. Jednak niektórych z nich może spotkać przykra niespodzianka, ponieważ urząd skarbowy nie wypłaci im pieniędzy. 

Ministerstwo Finansów już w 5 edycji akcji „Szybki PIT” namawia podatników do jak najszybszego złożenia zeznania rocznego drogą elektroniczną. Jak wskazuje resort, dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy swój czas i pieniądze, ale także znacznie zwiększymy szansę na szybszy zwrot nadpłaty podatku, niż ma to miejsce w przypadku osobistego składania papierowego druku PIT w urzędzie skarbowym lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013.

Oczywiście nie powinniśmy zwlekać z wypełnieniem deklaracji podatkowej do ostatnich dni okresu rozliczeniowego, który upływa 30 kwietnia. Ponadto warto wcześniej zadbać, aby organ podatkowy należne pieniądze przekazał bezpośrednio na nasze konto bankowe.

Ile czasu ma skarbówka na przekazanie pieniędzy?

Zgodnie z ustawą fiskus ma 3 miesiące na przekazanie zwrotu nadpłaty podatku, licząc od dnia złożenia zeznania rocznego przez podatnika. Należy pamiętać, że ten termin zaczyna biec od nowa w przypadku dokonania korekty PIT-u z naszej inicjatywy lub w ramach czynności sprawdzających przez urząd. Oznacza to, że w takim przypadku zwrot powinniśmy otrzymać w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania korekty deklaracji podatkowej.

Ponadto jeżeli w ubiegłych latach nadpłata była przekazywana podatnikowi na rachunek bankowy, który już jest nieaktualny, to musi on bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Inaczej naraża się nie tylko na ryzyko utraty przysługujących mu pieniędzy, ale także na możliwość poniesienia sankcji karno-skarbowych.

Nadpłata pokryje zaległości wobec fiskusa

Zwrot podatku nie będzie możliwy, jeżeli podatnik posiada nieuregulowane należności finansowe względem skarbówki. Na ich pokrycie fiskus może przeznaczyć całość lub część nadpłaty w zależności od wysokości zobowiązania podatkowego.
Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, nadpłata podatku może być zaliczona na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Oprócz tego zwrot nie zostanie przekazany podatnikowi, jeżeli wystąpi on z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na pokrycie należności wobec fiskusa powstałych w przyszłości.

Dodatkowo nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (od 2014 r. 11,60 zł – przyp. red.), podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, jeżeli aktualnie podatnik nie posiada zaległości podatkowych. Jednak na wniosek podatnika kwota nadpłaty zostanie mu zwrócona.

Należy pamiętać, że skarbówka może również nie wypłacić nadpłaty podatku w wyniku zajęcia wierzytelności dokonanego przez komornika, którego celem jest spłata długów podatnika, np. wobec banków, dostawców energii czy operatorów telekomunikacyjnych.


Podatnik.info 

Loading Comments