Kiedy alimenty podlegają opodatkowaniu w PIT 2019?
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Kiedy alimenty podlegają opodatkowaniu w PIT 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

W praktyce, najczęściej mamy do czynienia z alimentami płaconymi na dziecko. W wyniku rozstania rodziców, jedno z nich przekazuje drugiemu, świadczenia finansowe w ustalonej kwocie, które powinny być przeznaczone na utrzymanie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb ich dziecka. Jednak obowiązek alimentacyjny może powstać nie tylko na linii rodzic–dziecko. W przypadku rozpadu małżeństwa – gdzie jedna z osób nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb – były współmałżonek może zostać zobligowany przez sąd do wypłaty alimentów na rzecz ex partnera.

 

Kto może płacić alimenty?

Do wypłat z tytułu alimentów mogą zostać zobowiązani:

  • krewni w linii prostej oraz rodzeństwo – dotyczy to zarówno braci i sióstr rodzonych, jak i przyrodnich;

  • przysposobieni – przy adopcji na rodzicach ciąży taki sam obowiązek alimentacyjny, jak w przypadku dzieci rodzonych;

  • powinowaci – tutaj obowiązek alimentacyjny dotyczy jedynie macochy, ojczyma oraz pasierbów;

  • małżonkowie – w przypadku rozwodu oraz gdy jedno ze współmałżonków nie jest w stanie zapewnić sobie samodzielnie utrzymania, ma prawo żądać od byłego partnera/partnerki pomocy finansowej.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie jest w stanie wywiązać się z nałożonego na nią obowiązku lub nie żyje, alimenty mogą być wypłacane przez innych członków rodziny.

 

PIT-37 za 2018 a alimenty na dziecko

Alimenty płacone na dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia – bez znaczenia, czy ustalone za pomocą wyroku sądowego, czy poprzez ugodę pomiędzy rodzicami – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co więcej, w polskim prawie nie istnieje żaden zapis, który mówiłby o górnym limicie wysokości alimentów zwolnionych z podatku.

 

Dodatkowo, opodatkowaniu nie podlegają także świadczenia alimentacyjne pobierane na dziecko, bez względu na jego wiek, jeśli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Te same zasady rozliczeń obowiązują też w przypadku wypłaty alimentów z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, nie ma obowiązku wykazywania ich, np. w deklaracji PIT-37 za 2018.

 

PIT-37 za 2018 a alimenty na byłego współmałżonka

Alimenty płacone na rzecz innych osób niż dzieci, podlegają odmiennym zasadom, jeśli chodzi o ich rozliczanie. Zwolnienie z podatku dochodowego obowiązuje, gdy świadczenie nie przekracza 700 złotych miesięcznie, a alimenty zostały zasądzone na drodze postępowania sądowego lub ugody sądowej. W przypadku gdy wysokość alimentów przekracza 700 zł na miesiąc, należy doliczyć je do innych przychodów i wykazać w zeznaniu podatkowym.

 

Alimenty sumują się z innymi dochodami. W związku z tym, w zależności od wysokości zarobków oraz otrzymywanych świadczeń, może mieć miejsce sytuacja, w której rozliczając np. PIT-37 za 2018 wejdziemy na wyższy próg podatku dochodowego.

 

Doskonałym sposobem na szybkie i sprawne rozliczenie z fiskusem jest program PIT. To proste i intuicyjne rozwiązanie, które pozwoli przesłać odpowiednio wypełnioną deklarację bezpośrednio do wybranego urzędu skarbowego.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś! 

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-37 2019 – rozliczenie z małżonkiem czy osobno?