Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Kary za złożenie PIT po terminie
Redakcja
http://sxc.hu/

Kary za złożenie PIT po terminie

Podziel się tym artykułem:   

Podatnik, który nie wywiąże się w określonym terminie z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej oraz nie zapłaci podatku w danym roku, podlega każe grzywny. Jest to bowiem traktowane jako wykroczenie skarbowe.

Aby jednak uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej po terminie złożenia deklaracji podatkowej, należy stosować szczególne środki służące zaniechaniu ukarania sprawcy czynu. Podatnik może w tym celu zawiadomić organ powołany do ścigania - na piśmie lub ustnie do protokołu - o fakcie braku deklaracji, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, osoba taka musi w określonym terminie zapłacić podatek wraz z odsetkami.

 

Podatnik, w celu uniknięcia kary z tytułu wykroczenia skarbowego, może złożyć zeznanie po terminie licząc się z konsekwencjami wszczęcia postępowania podatkowego i poniesieniem kary (zazwyczaj kary finansowe).

 

Bardziej dotkliwe konsekwencje ponoszą ci podatnicy, którzy uchylając się od opodatkowania nie składają deklaracji, przez co narażają podatek na uszczuplenie. Taka sytuacja dotyczy podatników, nieujawniających swoich dochodów. Jeśli wartość takiego uszczuplenia przekracza 6930 zł, podatnik podlega karze za przestępstwa skarbowe. Obowiązują w tym wypadku surowsze kary grzywny oraz kary ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Najniższa grzywna za niezłożenie w terminie deklaracji PIT wynosi 138,6 zł.

Podziel się tym artykułem: