Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Jaki ryczałt przysługuje kierowcy za sen w ciągu dnia?
http://sxc.hu/

Jaki ryczałt przysługuje kierowcy za sen w ciągu dnia?

Czy zmęczonemu kierowcy, który po długiej i męczącej pracy za kierownicą samochodu ciężarowego uda się na spoczynek o świcie w kabinie własnego auta, przysługuje rozliczenie zwrot ryczałtu za nocleg? Jeżeli zrobi to za późno, czyli pójdzie spać np. o 5 nad ranem, zostaną mu tylko 2 godziny snu, za który będzie mu przysługiwał zwrot należności.

Kierowca, który zatrudniony został do wykonania na terenie kraju określonego przewozu na rzecz pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się firma pracodawcy lub też inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę (filie, oddziały lub przedstawicielstwa) przebywa w podróży służbowej.

Według rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 roku "w sprawie szczegółowych zasad ustalania  oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie" jest on uprawniony do zwrotu kosztów według przedstawionego rachunku. Jeżeli nie został mu zapewniony bezpłatny nocleg oraz kierowca nie przedłożył żadnego rachunku za taki (bądź też oświadczenia o takim wydatku i powodach braku jego udokumentowania),  ma prawo do ryczałtu za każdy nocleg, który wynosi 150% diety.


Jednakże, w myśl paragrafu 7 rozporządzenia MPiPS z 19.12.2002 r. " w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju" (Dz. U. nr 336, poz. 1990 ze zm.) prawo do zwrotu kosztów noclegu bądź ryczałtu przysługuje tylko wówczas, gdy czas noclegu wynosił przynajmniej 6 godzin, odbywał się na terenie kraju i miał miejsce pomiędzy godziną 21-7.

Nie przysługuje ono również za czas przejazdu, a także i wtedy, gdy będziemy mieli możliwość codziennego powrotu do naszego miejsca stałego lub czasowego zamieszkania.  Również sytuacja, w której pracownik odbywa wypoczynek w kabinie własnego samochodu nie pozbawia go do prawa do ryczałtu za nocleg, który nie może być traktowany równorzędnie z odpoczynkiem w pokoju hotelowym, w którym zapewnione są dogodne warunki przestrzenne i wypoczynkowe, a także niezbędne zaplecze higieniczno-sanitarne.

Loading Comments