Jak wpłacić urzędowi skarbowemu niedopłatę PIT za 2016 rok? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak wpłacić urzędowi skarbowemu niedopłatę PIT za 2016...
Redakcja
OTA Photos/http://tnij.org/wmncufs/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/zng2dya
Podatnik.info

Jak wpłacić urzędowi skarbowemu niedopłatę PIT za 2016 rok?

Podziel się tym artykułem:   

Niedopłatę podatku PIT należy wpłacić na konto właściwego dla naszego faktycznego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Podatnik może to zrobić osobiście w kasie fiskusa, a także za pomocą przelewu w placówce Poczty Polskiej lub ze swojego konta bankowego.

Zapłata niedopłaty jedynie z własnego konta bankowego


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, niedopłaty wobec fiskusa nie może uiścić za podatnika inna osoba. Oznacza to, że przelewu nie można dokonać z rachunku bankowego najbliższych – nawet męża, żony lub jednego z rodziców.


Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi przypadek, gdy przelew zostanie dokonany ze wspólnego konta. Czyli w sytuacji, kiedy zarówno podatnik, jak i bliski członek jego rodziny są współwłaścicielami rachunku bankowego.


W rezultacie przelew dokonany na poczet uregulowania niedopłaty podatku z konta innej osoby nie zostanie uznany przez urząd skarbowy. Jeżeli więc bliska osoba chce pomóc podatnikowi w spłacie należności, najpierw powinna wpłacić pieniądze na jego osobisty rachunek, a on następnie dokonać wpłaty na rzecz fiskusa.


Niedopłata podatku w kasie urzędu skarbowego lub na Poczcie Polskiej


Płatności niedopłaty PIT można dokonać również w kasie właściwego dla naszego faktycznego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego bądź bezpośrednio w placówce Poczty Polskiej. Dane niezbędne do zrealizowania transakcji możemy znaleźć na stronie internetowej poszczególnego organu podatkowego.


Należy pamiętać, że zgodnie z ordynacja podatkową, terminem zapłaty podatku jest:
 

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.


Oprócz tego osoba dokonująca przelewu powinna podać w nim następujące dane identyfikacyjne:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • nr identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP),
  • nazwę formularza podatkowego, z którego wynika podatek do zapłaty (np. PIT-37).Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: